Search form

مَتَّى 27:39

39 وِالنَّاسْ الِّي يِتْعَدَّاوْ مِنْ غَادِي كَانُوا يْدَوّْحُوا عْلِيهْ رُوسْهُمْ وِيْسِبُّوا فِيهْ وِيْقُولُوا:

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index