Search form

مَتَّى 27:51

51وْتِقْسِمْ الحْجَابْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ عْلَى ثْنِينْ مِالفُوقْ الُّوطَا. وِالأَرْضْ تْزَلْزْلِتْ وِالحْجَرْ تْشَقِقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index