Search form

مَتَّى 27:54

54وَقْتِلِّي القَايِدْ مْتَاعْ المْيَا وِلِّي كَانُوا يْعِسُّوا مْعَاهْ عْلَى يَسُوعْ شَافُوا كِيفَاشْ الأَرْضْ تْزَلْزْلِتْ وِالحَاجَاتْ الِّي وُقْعِتْ، تْرِعْبُوا وْقَالُوا: «بِالحَقْ الإِنْسَانْ هَاذَا كَانْ إِبْنْ اللهْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index