Search form

مَتَّى 27:7

7إِمَّالاَ تْفَاهْمُوا وِشْرَاوْ بِيهَا السَّانْيَة مْتَاعْ بَيَّاعْ الفُخَّارْ بَاشْ يَعْمْلُوهَا جَبَّانَة يِدْفْنُوا فِيهَا البْرَايْنِيَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index