Search form

مَتَّى 28

قْيَامِةْ يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏16‏:‏1‏-8؛ لُوقَا ‏24‏:‏1‏-12؛ يُوحَنَّا ‏20‏:‏1‏-10)

1وْبَعْدْ مَا فَاتْ السِّبْتْ وِمْعَ طْلُوعْ الفَجْرْ فِي نْهَارْ الأَحَدْ، مْشَاتْ مَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة وْمَرْيِمْ الأُخْرَى بَاشْ يْشُوفُوا القْبَرْ. 2يَاخِي وْقَعْ زِلْزَالْ كْبِيرْ، ثَمَّة مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ رَبِّي هْبَطْ مِالسْمَاءْ وْجَا وْبَعِّدْ الحَجْرَة وِقْعَدْ فُوقْهَا. 3وْكَانْ مَنْظْرُو كِيفْ البَرْقْ وْدَبْشُو أَبْيِضْ كِيفْ الثِّلْجْ. 4وْوَلُّوا الحُرَّاسْ يِتْرِعْدُوا مِالخُوفْ مِنُّو وْوَلُّوا كِيفْ المُوتَى.

5آمَا المَلاَكْ قَالْ لِلنْسَاء: «مَا تْخَافُوشْ. آنَا نَعْرِفْ الِّي إِنْتُومَا تْلَوّْجُوا عْلَى يَسُوعْ الِّي تِصْلَبْ. 6هُوَ مُوشْ هْنَا، رَاهُو قَامْ كِيفْ مَا قَالْ. إِيجَاوْ وْشُوفُوا البُقْعَة الِّي كَانْ مَحْطُوطْ فِيهَا. 7وْإِمْشِيوْ فِيسَعْ وْقُولُوا لِتْلاَمِذْتُو: "رَاهُو قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى، وْهَاوْ بَاشْ يِسْبِقْكُمْ لِلجَلِيلْ، وْغَادِي بَاشْ تْشُوفُوهْ." هَانِي قُلْتِلْكُمْ.»

8وَلُّوا مْشَاوْ مِالقْبَرْ فِيسَعْ وْهُومَا خَايْفِينْ وْفَرْحَانِينْ بَرْشَة، وِجْرَاوْ لِلتْلاَمْذَة. 9وْفِي الثْنِيَّة عْرَضْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «السَّلاَمْ.» يَاخِي جُوهْ وْشَدُّوا فِي سَاقِيهْ وْسِجْدُولُو 10يَاخِي قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «مَا تْخَافُوشْ! إِمْشِيوْ وْقُولُوا لْإِخْوْتِي يِمْشِيوْ لِلجَلِيلْ، وِالغَادِي بَاشْ يْشُوفُونِي.»

الشَّيْء الِّي قَالُوهْ الجُنُودْ

11وَقْتِلِّي النْسَاء مَاشِينْ ثَمَّة جُنُودْ رَجْعُوا لِلمْدِينَة وْقَالُوا لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ عْلَى الحَاجَاتْ الِّي وُقْعِتْ الكُلْهَا. 12وْكِجْتَمْعُوا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ مْعَ الشْيُوخْ، تْشَاوْرُوا وِعْطُوا بَرْشَة فْلُوسْ لِلجُنُودْ، 13وْقَالُولْهُمْ: «قُولُوا لِلنَّاسْ: "رَاهُمْ تْلاَمِذْتُو جَاوْ فِي اللِّيلْ وْسَرْقُوهْ وَقْتِلِّي أَحْنَا رَاقْدِينْ." 14وْكيِسْمَعْ الوَالِي بِالخْبَرْ، أَحْنَا نْرَضِّيوْهْ وِنْخَرّْجُوكُمْ مِالمُشْكْلَة.» 15وِخْذَاوْ الجُنُودْ الفْلُوسْ وْعَمْلُوا كِيفْ مَا قَالُولْهُمْ. وِالحْكَايَة هَاذِي تْنُشْرُتْ مَا بِينْ اليْهُودْ حَتَّى لِليُومْ.

يَسُوعْ يُظْهُرْ لِتْلاَمِذْتُو

(مَرْقُسْ ‏16‏:‏14‏-18؛ لُوقَا ‏24‏:‏36‏-49؛ يُوحَنَّا ‏20‏:‏19‏-23؛ أَعْمَالْ ‏1‏:‏6‏-8)

16وْتَوَّا مْشَاوْ الحْدَاشِنْ تِلْمِيذْ لِلجَلِيلْ، لِلجْبَلْ، كِيفْ مَا قَالِلْهُمْ يَسُوعْ. 17وْكِشَافُوا يَسُوعْ سِجْدُولُو، آمَا ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي شَكُّوا. 18وْجَا يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «تِعْطَاتْلِي كُلْ سُلْطَة فِي السْمَاوَاتْ وْفِي الأَرْضْ. 19إِمَّالاَ إِمْشِيوْ وْأَعْمْلُوا تْلاَمْذَة فِي الشْعُوبْ الكُلْهُمْ، وْعَمّْدُوهُمْ بْإِسْمْ الآبْ وِالإِبْنْ وِالرُّوحْ القُدُسْ، 20وْعَلّْمُوهُمْ بَاشْ يَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي أْمَرْتْكُمْ بِيهْ الكُلُّو، وْهَانِي مْعَاكُمْ دِيمَا، لْآخِرْ الزْمَانْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index