Search form

مَتَّى 3

بْشَارِةْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

(مَرْقُسْ ‏1‏:‏1‏-8؛ لُوقَا ‏3‏:‏1‏-18؛ يُوحَنَّا ‏1‏:‏19‏-28)

1وْفِي هَاكَا الأَيَّامَاتْ جَا يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ لِلخْلاَء مْتَاعْ مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة يْبَشِّرْ 2وِيْقُولْ: «تُوبُوا، رَاهِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ قُرْبِتْ!» 3- وْيُوحَنَّا هَاذَا هُوَ الِّي حْكَى عْلِيهْ النَّبِي إِشَعْيَاءْ كِقَالْ:

«صُوتْ يْنَادِي فِي الخْلاَء:

حَضّْرُوا طْرِيقْ الرَّبْ،

وْخَلُّوا الثْنَايَا مْتَاعُو تِتْسْوَى!»

4وْكَانْ يُوحَنَّا لاَبِسْ لِبْسَة مَعْمُولَة مِنْ وْبَرْ الجْمَالْ، وْمِتْحَزِّمْ بِحْزَامْ جِلْدْ، وْمَاكِلْتُو كَانِتْ الجْرَادْ وِالعْسَلْ الجَّالِي. 5وِالنَّاسْ كَانُوا يِمْشُولُو مِنْ أُورْشَلِيمْ وِاليَهُودِيَّة الكُلْهَا وِالمَنَاطِقْ الِّي دَايْرَة بِالأُرْدُنْ 6وْيِعْتَرْفُوا بِذْنُوبْهُمْ، وْعَمِّدْهُمْ فِي وَادْ الأُرْدُنْ 7وْوَقْتِلِّي شَافْ بَرْشَة فَرِّيسِيِّينْ وْصَدُّوقِيِّينْ يْجِيوْهْ بَاشْ يِتْعَمّْدُوا، قَالِلْهُمْ: «يَا وْلاَدْ اللْفَاعِي! شْكُونْ الِّي نَبِّهْكُمْ بَاشْ تُهْرْبُوا مِنْ الغَضَبْ الِّي جَايْ مْتَاعْ اللهْ؟ 8أَعْمْلُوا حَاجَاتْ تْوَرِّي الِّي إِنْتُومَا تُبْتُوا، 9مَا تْقُولُوشْ فِي قْلُوبْكُمْ: "أَحْنَا وْلاَدْ إِبْرَاهِيمْ." رَانِي نْقُلْكُمْ، اللهْ قَادِرْ بَاشْ يَعْمِلْ مِالحْجَرْ هَاذَا وْلاَدْ لْإِبْرَاهِيمْ. 10الفَاسْ تَوَّا مَحْطُوطْ عْلَى عْرُوقْ الشَّجَرْ، الشَّجْرَة الِّي مَا تْجِيبِشْ غَلَّة بَاهْيَة تِتْقَصْ وْتِتْرْمَى فِي النَّارْ. 11آنَا نْعَمِّدْكُمْ بِالمَاء بَاشْ اتُّوبُوا، وْآمَا الِّي بَاشْ يْجِي بَعْدِي رَاهُو أَقْوَى مِنِّي، وْآنَا مَا نِسْتَاهِلْشْ بَاشْ انِّحِّيلُو صَنْدَالُو. هُوَ بَاشْ يْعَمِّدْكُمْ بِالرُّوحْ القُدُسْ وْبِالنَّارْ. 12وِيْهِزْ البَالَة مْتَاعْ اللُّوحْ فِي يِدُّو وِيْصَفِّي الصَّابَة في القَاعَة، يْلِمْ القَمْحْ فِي المَخْزِنْ، آمَا التْبِنْ رَاهُو يَحْرْقُو بْنَارْ مَا تَطْفَاشْ.»

يُوحَنَّا يْعَمِّدْ يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏1‏:‏9‏-11؛ لُوقَا ‏3‏:‏21‏-22)

13وْجَا يَسُوعْ مِنْ مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ لِلأُرْدُنْ بَاشْ يِتْعَمِّدْ عْلَى يْدِينْ يُوحَنَّا. 14آمَا يُوحَنَّا مَا خَلاَّهِشْ وْقَالُّو: «آنَا الِّي مِحْتَاجْ بَاشْ نِتْعَمِّدْ عْلَى يْدِيكْ، كِيفَاشْ إِنْتِ الِّي تْجِينِي؟» 15آمَا يَسُوعْ جَاوْبُو: «خَلِّي الشَّيْء هَاذَا يْصِيرْ تَوَّا، عْلَى خَاطِرْ هَكَّا نْتَمَمُوا الحَاجَاتْ الصَّالْحَة الكُلْهَا.» يَاخِي وَافْقُو يُوحَنَّا. 16وْوَقْتِلِّي تْعَمِّدْ يَسُوعْ، خْرَجْ مِالمَاء وْبِالوَقْتْ تْحَلِّتْ السْمَاءْ، يَاخِي شَافْ رُوحْ اللهْ هَابِطْ كِيفْ اليْمَامَة وْحَطْ عْلِيهْ. 17وْصُوتْ مِالسْمَاءْ يْقُولْ: «هَاذَا هُوَ ابْنِي الِّي نْحِبُّو وِلِّي آنَا فَرْحَانْ بِيهْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index