Search form

مَتَّى 3:10

10الفَاسْ تَوَّا مَحْطُوطْ عْلَى عْرُوقْ الشَّجَرْ، الشَّجْرَة الِّي مَا تْجِيبِشْ غَلَّة بَاهْيَة تِتْقَصْ وْتِتْرْمَى فِي النَّارْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index