Search form

مَتَّى 4

بْلِيسْ يْجَرَّبْ يَسُوعْ

(مَرْقُسْ ‏1‏:‏12‏-13؛ لُوقَا ‏4‏:‏1‏-13)

1وْهَزْ الرُّوحْ القُدُسْ يَسُوعْ لِلخْلاَء بَاشْ بْلِيسْ يْجَرّْبُو. 2يَاخِي صَامْ أَرْبْعِينْ يُومْ وْأَرْبْعِينْ لِيلَة حَتَّى لِينْ جَاعْ. 3قْرُبْلُو الِّي بَاشْ يْجَرّْبُو وْقَالُّو: «إِذَا كَانْ إِنْتِ إِبْنْ اللهْ، قُولْ لِلحْجَرْ هَاذَا يْوَلِّي خُبْزْ.» 4- جَاوْبُو يَسُوعْ: «يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

مُوشْ بِالخُبْزْ بَرْكْ الإِنْسَانْ يْعِيشْ،

آمَا بْكُلْ كِلْمَة تُخْرُجْ مِنْ عِنْدْ اللهْ.»

5وْهَزُّو بْلِيسْ لِلمْدِينَة المُقَدّْسَة، وْوَقّْفُو عْلَى حَرْفْ السْطَحْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ، 6- وْقَالُّو: «كَانِكْ إِنْتِ إِبْنْ اللهْ ارْمِي رُوحِكْ الُّوطَا، عْلَى خَاطِرْ مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

يْوَصِّي عْلِيكْ مْلاَيِكْتُو،

بِينْ يْدِيهُمْ يْهِزُّوكْ

بَاشْ مَا تِتْضْرَبْشْ فِي حَجْرَة رِجْلِكْ.»

7- جَاوْبُو يَسُوعْ: «مَكْتُوبْ زَادَا: "مَا تْجَرِّبْشْ الرَّبْ إِلاَهِكْ."» 8زَادْ هَزُّو بْلِيسْ وْحَطُّو فُوقْ جْبَلْ عَالِي بَرْشَة، وْوَرَّاهْ المَمَالِكْ مْتَاعْ الدِّنْيَا الكُلْهَا وِالمَجْدْ الِّي فِيهُمْ، 9وْقَالُّو: «نَعْطِيكْ الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو، إِذَا كَانْ تَهْبِطْ عْلَى رْكَايْبِكْ وْتُسْجُدْلِي.» 10- يَاخِي جَاوْبُو يَسُوعْ: «إِبْعِدْ عْلِيَّ يَا شِيطَانْ! عْلَى خَاطِرْ مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ،

الرَّبْ إِلاَهِكْ وَحْدُو تُسْجُدْلُو،

وْهُوَ وَحْدُو تِعْبْدُو.»

11وْخَلاَّهْ بْلِيسْ وِمْشَى، وْجَاتْ المْلاَيْكَة وِبْدَاتْ تِخْدِمْ فِيهْ.

يَسُوعْ يْبَشِّرْ فِي الجَلِيلْ

(مَرْقُسْ ‏1‏:‏14‏-15؛ لُوقَا ‏4‏:‏14‏-15)

12وْكِسْمَعْ يَسُوعْ الِّي يُوحَنَّا تْشَدْ رْجَعْ لْمَنْطِقْةْ الجَلِيلْ. 13وِخْرَجْ مِالنَّاصْرَة وِمْشَى وِسْكِنْ فِي كَفْرْنَاحُومْ الِّي عْلَى البْحَرْ فِي الحَدْ مْتَاعْ مَنْطِقْةْ زَبُولُونْ وْنَفْتَالِي، 14بَاشْ يْتِمْ الشَّيْء الِّي قَالُو النَّبِي إِشَعْيَاءْ:

15- أَرْضْ نَفْتَالِي وْأَرْضْ زَبُولُونْ،

عْلَى البْحَرْعْلَى طْرِيقْ الأُرْدُنْ،

الجَلِيلْ، أَرْضْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ!

16الشَّعْبْ الِّي قَاعِدْ فِي الظْلاَمْ،

شَافْ نُورْ عْظِيمْ،

وِلِّي فِي ظُلْ أَرْضْ المُوتْ قَاعْدِينْ،

النُّورْ ضْوَى عْلِيهُمْ.

17وْمِالوَقْتْ هَاذَاكَا بْدَا يَسُوعْ يْبَشِّرْ وِيْقُولْ: «تُوبُوا، رَاهِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ قُرْبِتْ.»

يَسُوعْ يْنَادِي التْلاَمْذَة اللْوَالَى

(مَرْقُسْ ‏1‏:‏16‏-20؛ لُوقَا ‏5‏:‏1‏-11)

18وْكِكَانْ يَسُوعْ يِمْشِي عْلَى شَطْ البُحَيْرَة مْتَاعْ الجَلِيلْ، شَافْ زُوزْ إِخْوَة هُومَا سِمْعَانْ الِّي يْعَيّْطُولُو بُطْرُسْ وْخُوهْ أَنْدَرَاوُسْ يَرْمِيوْ فِي الشْبَاكْ فِي البُحَيْرَة، عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا صَيَّادَا. 19وْقَالِلْهُمْ: «تَبّْعُونِي وْآنَا بَاشْ نْرُدْكُمْ صَيَّادَا مْتَاعْ نَاسْ.» 20وْبِالوَقْتْ خَلاَّوْ الشْبَاكْ مْتَاعْهُمْ وْتَبّْعُوهْ. 21وْهُوَ مَاشِي مِالغَادِي شَافْ زُوزْ إِخْوَة أُخْرِينْ: يَعْقُوبْ وِلْدْ زَبَدِي وْخُوهْ يُوحَنَّا، فِي الفْلُوكَة مْعَ بُوهُمْ زَبَدِي يْصَلّْحُوا فِي الشْبَاكْ، وَلَّى نَادَالْهُمْ. 22وْبِالوَقْتْ خَلاَّوْ بُوهُمْ فِي الفْلُوكَة وْتَبّْعُوهْ.

يَسُوعْ يْعَلِّمْ وِيْبَشِّرْ وْيِشْفِي المُرْضَى

(لُوقَا ‏6‏:‏17‏-19)

23وْدَارْ يَسُوعْ فِي مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ الكُلْهَا يْعَلِّمْ فِي المَجَامِعْ مْتَاعْهُمْ، وِيْبَشِّرْ بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ مَمْلِكْةْ اللهْ وْيِشْفِي فِي النَّاسْ مِالأَمْرَاضْ وِالوْجَايِعْ الكُلْهَا. 24وْتِنْشَرْ خَبْرُو فِي سُورْيَة الكُلْهَا. وْجَابُولُو المُرْضَى وِلِّي تِعْدُوا ابَّرْشَة أَنْوَاعْ مْتَاعْ أَمْرَاضْ وِوْجَايِعْ، وِلِّي سَاكْنِتْهُمْ الشْوَاطِنْ وِالمَصْرُوعِينْ وِالمَشْلُولِينْ، يَاخِي شْفَاهُمْ. 25وْتَبّْعُوهْ بَرْشَة نَاسْ مِنْ الجَلِيلْ وِالمَنْطْقَة الِّي تِتْسَمَّى العَشْرَة مُدُنْ وْأُورْشَلِيمْ وِاليَهُودِيَّة وِالمَنْطْقَة الِّي فِي الجِيهَة الأُخْرَى مْتَاعْ الأُرْدُنْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index