Search form

مَتَّى 5

الوَعْظَة فِي الجْبَلْ

(لُوقَا ‏6‏:‏20‏-23)

1وْكِشَافْ يَسُوعْ النَّاسْ طْلَعْ لِلجْبَلْ وِقْعَدْ وِالوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوْهْ تْلاَمِذْتُو، 2وِبْدَا يْعَلِّمْ فِيهُمْ وْقَالْ:

3«صَحَّة لِيهُمْ المْسَاكِينْ فِي الرُّوحْ!

رَاهُمْ مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ بَاشْ يَاخْذُوا.

4صَحَّة لِيهُمْ الحْزَانَى!

رَاهُمْ بَاشْ يِتْعَزُّوا.

5صَحَّة لِيهُمْ الطَّيْبِينْ!

رَاهُمْ الأَرْضْ بَاشْ يُورْثُوا.

6صَحَّة لِيهُمْ الجْوَاعَى وِالعْطَاشَى لِلحَقْ!

رَاهُمْ بَاشْ يِشْبْعُوا.

7صَحَّة لِيهُمْ الِّي يَرْحْمُوا!

رَاهُمْ بَاشْ يِتْرُحْمُوا.

8صَحَّة لِيهُمْ الِّي قْلُوبْهُمْ طَاهْرَة!

رَاهُمْ وِجِهْ الله بَاشْ يْشُوفُوا.

9صَحَّة لِيهُمْ الِّي يْصَلّْحُوا بِينْ النَّاسْ!

رَاهُمْ وْلاَدْ اللهْ بَاشْ يِتْسَمُّوا.

10صَحَّة لِيهُمْ الِّي يِتْعَذّْبُوا عْلَى خَاطِرْ الحَقْ!

مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ بَاشْ يَاخْذُوا.

11صَحَّة لِيكُمْ وَقْتِلِّي النَّاسْ يْعَايْرُوكُمْ وِيْعَذّْبُوكُمْ وِيْقُولُوا عْلِيكُمْ الكْلاَمْ الخَايِبْ الكُلُّو عْلَى خَاطْرِي! 12أَفْرْحُوا وْنَقّْزُوا مِالفَرْحَة، رَاهُو أَجْرْكُمْ عْظِيمْ فِي السْمَاءْ. رَاهُو هَكَّا عَذّْبُوا الأَنْبِيَاءْ قْبَلْكُمْ.»

المِلْحْ وِالنُّورْ

(مَرْقُسْ ‏9‏:50؛ لُوقَا ‏14‏:‏34‏-35)

13«إِنْتُومَا مِلْحْ الأَرْضْ، آمَا إِذَا كَانْ المِلْحْ مَا عَادِشْ عَنْدُو مَطْعِمْ، كِيفَاشْ بَاشْ تْرَجّْعُولُو مَطْعْمُو؟ مَا عَادِشْ يُصْلُحْ لْحَتَّى شَيْء كَانْ بَاشْ يِتْرْمَى البَرَّا وِالنَّاسْ يْعَفّْسُوهْ.

14إِنْتُومَا نُورْ العَالَمْ. مَا ثَمَّاشْ مْدِينَة مِبْنِيَّة فُوقْ جْبَلْ وْمَا تِتْشَافِشْ، 15وْمَا ثَمَّاشْ وَاحِدْ يْشَعِّلْ فْنَارْ وِيْحُطُّو تَحْتْ طَاسَة، آمَا يْحُطُّو فِي بْلاَصَة عَالْيَة وْيِضْوِي عَلِّي فِي الدَّارْ الكُلْهُمْ. 16خَلِّي نُورْكُمْ يِضْوِي هَكَّا قُدَّامْ النَّاسْ، بَاشْ يْشُوفُوا أَعْمَالْكُمْ البَاهْيَة وِيْمَجّْدُوا بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ.»

الشَّرِيعَة

17«مَا يِمْشِيشْ فِي بَالْكُمْ الِّي آنَا جِيتْ بَاشْ انَّحِّي الشَّرِيعَة وِالأَنْبِيَاءْ، آنَا مَا جِيتِشْ بَاشْ انَّحِّيهُمْ آمَا جِيتْ بَاشْ نْتَمِّمْهُمْ. 18نْقُلْكُمْ الحَقْ: لِينْ تُوفَى السْمَاءْ وِالأَرْضْ مَا يِتْنَحَّى حَتَّى حَرْفْ وِلاَّ نُقْطَة وَحْدَة مِالشَّرِيعَة حَتَّى لِينْ يْتِمْ كُلْ شَيْء. 19الِّي مَا يْطِيعِشْ وَحْدَة مِنْ أَصْغِرْ الوْصَايَا هَاذُومَا وِيْعَلِّمْ النَّاسْ بَاشْ يْكُونُوا كِيفُو، بَاشْ يِتْسَمَّى صْغِيرْ فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ. آمَا الِّي يْطِيعْهُمْ وِيْعَلِّمْهُمْ بَاشْ يِتْسَمَّى عْظِيمْ فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ. 20رَانِي نْقُلْكُمْ، إِذَا كَانْ مَا تْكُونُوشْ أَبْرَارْ أَكْثِرْ مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ، رَاكُمْ عْمُرْكُمْ مَا تُدْخْلُوا لْمَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ.»

الغُشْ

21- «سْمَعْتُوا الِّي تْقَالْ لِجْدُودْكُمْ: "مَا تُقْتُلْشْ، وِلِّي يُقْتُلْ يِلْزِمْ يِتْحْكَمْ عْلِيهْ." 22آمَا آنَا رَانِي نْقُلْكُمْ: الِّي يِتْغَشِشْ عْلَى خُوهْ يِلْزْمُو تُحْكُمْ عْلِيهْ المَحْكْمَة، وِلِّي يْقُولْ لْخُوهْ: يَا جَاهِلْ، يِلْزْمُو يُحْكُمْ عْلِيهْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ، وِلِّي يْقُولْ لْخُوهْ: يَا بْهِيمْ، يِلْزْمُو يُدْخُلْ لِجْهَنِّمْ.

23إِمَّالاَ وَقْتِلِّي إِنْتِ تْقَدِّمْ فِي القُرْبَانْ مْتَاعِكْ فِي المَذْبِحْ وْتِتْذَكِّرْ الِّي عِنْدِكْ مُشْكْلَة مْعَ خُوكْ، 24خَلِّي القُرْبَانْ مْتَاعِكْ قُدَّامْ المَذْبَحْ وْإِمْشِي فِي الأُوِّلْ اتْصَالِحْ مْعَ خُوكْ، وِمْبَاعِدْ إِيجَا وْقَدِّمْ القُرْبَانْ مْتَاعِكْ.

25وْإِذَا كَانْ وَاحِدْ شْكَى بِيكْ، تْرَاضَى إِنْتِ وْيَاهْ فِيسَعْ وَقْتِلِّي إِنْتُومَا مَاشِينْ لِلمَحْكْمَة، بَاشْ مَا يِشْكِيشْ بِيكْ لِلقَاضِي وِالقَاضِي يْكَلِّمْ عْلِيكْ الشُّرْطِي وتُدْخُلْ لِلحَبْسْ. 26نْقُلِّكْ الحَقْ: مَاكِشْ بَاشْ تُخْرُجْ مِنْ غَادِي حَتَّى لِينْ تْخَلِّصْ آخَرْ مِلِّيمْ.»

الزْنَى

27- «سْمَعْتُوا الِّي تْقَالْ لِجْدُودْكُمْ: "مَا تَزْنَاشْ." 28آمَا آنَا رَانِي نْقُلْكُمْ الِّي كُلْ مِنْ يُخْزُرْ لِمْرَا وْيِشْتْهَاهَا، رَاهُو زْنَى مْعَاهَا فِي قَلْبُو. 29إِذَا كَانْ عِينِكْ تْخَلِّيكْ تُغْلُطْ، قَلِّعْهَا وْإِرْمِيهَا، رَاهُو كِتِخْسِرْ قَطْعَة مِنْ بَدْنِكْ خِيرْلِكْ مِلِّي بَدْنِكْ الكُلُّو يِتْرْمَى فِي جْهَنِّمْ. 30وْإِذَا يِدِّكْ تْخَلِّيكْ تُغْلُطْ، قُصّْهَا وْإِرْمِيهَا، رَاهُو كِتِخْسِرْ قَطْعَة مِنْ بَدْنِكْ خِيرْلِكْ مِلِّي بَدْنِكْ الكُلُّو يُدْخُلْ لِجْهَنِّمْ.»

الطْلاَقْ

(مَتَّى ‏19‏:9؛ مَرْقُسْ ‏10‏:‏11‏-12؛ لُوقَا ‏16‏:18)

31- «وِتْقَالْ زَادَا: "الِّي يْطَلِّقْ مَرْتُو، يَعْطِيهَا وَرْقِةْ الطْلاَقْ." 32آمَا آنَا رَانِي نْقُلْكُمْ: الِّي يْطَلِّقْ مَرْتُو بِسْبَبْ حَاجَة أُخْرَى غِيرْ الزْنَى يْخَلِّيهَا تَزْنَي، وِلِّي يْعَرِّسْ بِمْرَا مْطَلّْقَة رَاهُو يَزْنَى.»

الحَلْفَانْ

33- «وِسْمَعْتُوا زَادَا الِّي تْقَالْ لِجْدُودْكُمْ: "مَا تِحْلِفْشْ بِالكِذْبْ، آمَا أُصْدُقْ فِي الِّي تُوعِدْ بِيهْ رَبِّي." 34آمَا آنَا رَانِي نْقُلْكُمْ مَا تِحْلْفُوشْ بِالكُلْ، لاَ بِالسْمَاءْ عْلَى خَاطِرْهَا عَرْشْ اللهْ، 35- وْلاَ بِالأَرْضْ عْلَى خَاطِرْهَا البْلاَصَة الِّي يْحُطْ عْلِيهَا سَاقِيهْ، وْلاَ بْأُورْشَلِيمْ عْلَى خَاطِرْهَا المْدِينَة مْتَاعْ المَلِكْ العْظِيمْ. 36وْمَا تِحْلِفْشْ بْرَاسِكْ، عْلَى خَاطْرِكْ مَا تْنَجِّمْشْ تْرُدْ حَتَّى شَعْرَة بِيضَة وِلاَّ سُودَة 37خَلِّي كْلاَمْكُمْ يْكُونْ إِيهْ وِلاَّ لاَ، وْأَيْ حَاجَة زَايْدَة عْلَى هَاذَا رَاهِي مِالشِّرِّيرْ.»

الإِنْتِقَامْ

(لُوقَا ‏6‏:‏29‏-30)

38- «سْمَعْتُوا الِّي تْقَالْ: "العِينْ بِالعِينْ وِالسِّنَّة بِالسِّنَّة." 39آمَا آنَا نْقُلْكُمْ: مَا تِنْتَقْمُوشْ مِلِّي يَعْمْلُوا مْعَاكُمْ الشَّرْ. آمَا إِذَا كَانْ وَاحِدْ ضَرْبِكْ عْلَى خَدِّكْ اليْمِينْ دَوِّرْلُو الآخَرْ زَادَا. 40وِلِّي يْحِبْ يِتْعَارِكْ مْعَاكْ بَاشْ يَاخُذْلِكْ جِبّْتِكْ، خَلِّيهْ يَاخُذْ بَرْنُوسِكْ زَادَا. 41وْإِذَا كَانْ وَاحِدْ يُجْبْرِكْ بَاشْ تِمْشِي مْعَاهْ كِيلُومِتْرْ، إِمْشِي مْعَاهْ زُوزْ. 42الِّي يُطْلُبْ مِنْ عِنْدِكْ حَاجَة أَعْطِيهَالُو، وِلِّي يْحِبْ يِتْسَلِّفْ مِنْ عِنْدِكْ مَا تْرُدُّوشْ.»

حِبُّوا أَعْدَاءْكُمْ

(لُوقَا ‏6‏:‏27‏-28،‏32‏-36)

43«سْمَعْتُوا الِّي تْقَالْ: "حِبْ قْرِيبِكْ وْأَكْرِهْ عْدُوِّكْ." 44آمَا آنَا نْقُلْكُمْ: حِبُّوا أَعْدَاءْكُمْ وْصَلِّيوْ مِنْ أَجْلْ الِّي يُظْلْمُوا فِيكُمْ، 45بَاشْ تْكُونُوا وْلاَدْ بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ. عْلَى خَاطْرُو يْخَلِّي الشَّمْسْ مْتَاعُو تِضْوِي عْلَى البَاهِي وِالخَايِبْ، وْيَعْطِي المْطَرْ للصَّالِحْ وِالفَاسِدْ. 46شْنُوَّة الأَجْرْ الِّي تِسْتْحَقُّوهْ إِذَا كَانْ تْحِبُّوا الِّي يْحِبُّوكُمْ؟ يَاخِي مُوشْ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ يَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا بِيدُو؟ 47وِشْنُوَّة الِّي فُتُّوا بِيهْ غِيرْكُمْ إِذَا كَانْ مَا تْسَلّْمُوا كَانْ عْلَى خْوَاتْكُمْ؟ يَاخِي مُوشْ الِّي مَا يَعْرْفُوشْ رَبِّي يَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا بِيدُو؟ 48يِلْزِمْكُمْ تْكُونُوا كَامْلِينْ، كِيفْ مَا بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ كَامِلْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index