Search form

مَتَّى 5:20

20رَانِي نْقُلْكُمْ، إِذَا كَانْ مَا تْكُونُوشْ أَبْرَارْ أَكْثِرْ مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ، رَاكُمْ عْمُرْكُمْ مَا تُدْخْلُوا لْمَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index