Search form

مَتَّى 5:22

22آمَا آنَا رَانِي نْقُلْكُمْ: الِّي يِتْغَشِشْ عْلَى خُوهْ يِلْزْمُو تُحْكُمْ عْلِيهْ المَحْكْمَة، وِلِّي يْقُولْ لْخُوهْ: يَا جَاهِلْ، يِلْزْمُو يُحْكُمْ عْلِيهْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ، وِلِّي يْقُولْ لْخُوهْ: يَا بْهِيمْ، يِلْزْمُو يُدْخُلْ لِجْهَنِّمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index