Search form

مَتَّى 5:35

35 وْلاَ بِالأَرْضْ عْلَى خَاطِرْهَا البْلاَصَة الِّي يْحُطْ عْلِيهَا سَاقِيهْ، وْلاَ بْأُورْشَلِيمْ عْلَى خَاطِرْهَا المْدِينَة مْتَاعْ المَلِكْ العْظِيمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index