Search form

مَتَّى 5:47

47وِشْنُوَّة الِّي فُتُّوا بِيهْ غِيرْكُمْ إِذَا كَانْ مَا تْسَلّْمُوا كَانْ عْلَى خْوَاتْكُمْ؟ يَاخِي مُوشْ الِّي مَا يَعْرْفُوشْ رَبِّي يَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا بِيدُو؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index