Search form

مَتَّى 6:14

14وْإِذَا كَانْ تْسَامْحُوا النَّاسْ عْلَى غْلاَطْهُمْ، بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ زَادَا بَاشْ يِغْفْرِلْكُمْ ذْنُوبْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index