Search form

مَتَّى 6:15

15آمَا إِذَا كَانْ مَا تْسَامْحُوشْ النَّاسْ عْلَى غْلاَطْهُمْ، حَتَّى بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ مَا يِغْفْرِلْكُمْشْ ذْنُوبْكُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index