Search form

مَتَّى 6:18

18بَاشْ الصْيَامْ مْتَاعِكْ مَا يُظْهُرْشْ لِلنَّاسْ آمَا يُظْهُرْ لْبُوكْ الِّي مَا تْشُوفُوشْ العِينْ وْبُوكْ الِّي يْرَى الشَّيْء الِّي تَعْمْلُو فِي السِّرْ بَاشْ يْجَازِيكْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index