Search form

مَتَّى 6:2

2وَقْتِلِّي تِتْصَدِّقْ عْلَى وَاحِدْ، مَا تْنَادِيشْ بِالبُوقْ كِيفْ مَا يَعْمْلُوا المُنَافْقِينْ فِي المَجَامِعْ وِالشْوَارِعْ بَاشْ النَّاسْ يُشْكْرُوهُمْ. نْقُلْكُمْ الحَقْ: رَاهُمْ خْذَاوْ أَجْرْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index