Search form

مَتَّى 6:20

20آمَا إِكْنْزُوا لِرْوَاحْكُمْ كْنُوزْ فِي السْمَاءْ، لاَ يْفَسِّدْهَا لاَ السُّوسْ وْلاَ الصْدِيدْ، وْلاَ يِحْفْرُوا عْلِيهَا السُّرَّاقْ وْلاَ يْفَسّْدُوهَا

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index