Search form

مَتَّى 6:23

23آمَا إِذَا كَانْ عِينِكْ مْرِيضَة، رَاهُو بَدْنِكْ الكُلُّو بَاشْ يْكُونْ مْعَبِّي بِالظْلاَمْ. إِذَا كَانْ النُّورْ الِّي فِيكْ ظْلاَمْ، إِمَّالاَ قَدَّاشْ بَاشْ يْكُونْ كُبْرُو الظْلاَمْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index