Search form

مَتَّى 6:28

28وِعْلاَشْ تْخَمَمُوا فِي اللِّبْسَة؟ أُخْزْرُوا لِلنُّوَّارْ مْتَاعْ بُوقَرْعُونْ كِيفَاشْ يِكْبِرْ: لاَ يِتْعِبْ وْلاَ يِغْزِلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index