Search form

مَتَّى 7

مَا تُحْكْمُوشْ عْلَى النَّاسْ

(لُوقَا ‏6‏:‏37‏-38،‏41‏-42)

1«مَا تُحْكْمُوشْ عْلَى النَّاسْ بَاشْ مَا يِتْحْكَمْشْ عْلِيكُمْ. 2رَاهُو الحُكْمْ الِّي تُحْكْمُوا بِيهْ عْلَى النَّاسْ بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِيكُمْ بِيهْ وِالكِيلْ الِّي تْكَيّْلُوا بِيهْ بَاشْ يِتْكَيّْلِلْكُمْ بِيهْ 3عْلاَشْ تْشُوفْ القَشَّة الِّي فِي عِينْ خُوكْ، وْمَا تْفِيقِشْ بِاللُّوحَة الِّي فِي عِينِكْ؟ 4وِلاَّ كِيفَاشْ تْنَجِّمْ تْقُولْ لْخُوكْ: "خَلِّينِي انَّحِّيلِكْ القَشَّة الِّي فِي عِينِكْ" وَقْتِلِّي عِينِكْ إِنْتِ فِيهَا لُوحَة؟ 5يَا مُنَافِقْ! نَحِّي اللُّوحَة مِنْ عِينِكْ إِنْتِ فِي الأُوِّلْ، وِمْبَاعِدْ تَوَّا تْوَلِّي تْشُوفْ بِالقْدَا وِتْنَحِّي القَشَّة مِنْ عِينْ خُوكْ

6مَا تَعْطِيوْشْ الحَاجَاتْ المُقَدّْسَة لِلكْلاَبْ، وْمَا تَرْمِيوْشْ الجُوهِرْ مْتَاعْكُمْ قُدَّامْ الخْنَازِيرْ، بَاشْ مَا يَعْفْسُوشْ عْلِيهْ وِيْدُورُولْكُمْ وْيِهْجْمُوا عْلِيكُمْ.»

اطْلْبُوا تَاخْذُوا

(لُوقَا ‏11‏:‏9‏-13)

7«اطْلْبُوا تَاخْذُوا، اسْعَاوْ تَلْقُوا، دُقُّوا يِتْحَلِّلْكُمْ. 8رَاهُو كُلْ مِنْ يُطْلُبْ يَاخُذْ، وْكُلْ مِنْ يَسْعَى يَلْقَى، وْكُلْ مِنْ يْدُقْ يِتْحَلْلُو. 9شْكُونُو فِيكُمْ الِّي كِيُطْلْبُو وِلْدُو فِي الخُبْزْ يَعْطِيهْ حَجْرَة، 10وِلاَّ كِيُطْلْبُو فِي حُوتَة يَعْطِيهْ حْنَشْ؟ 11إِذَا كَانْكُمْ إِنْتُومَا الأَشْرَارْ تَعْرْفُوا كِيفَاشْ تَعْطِيوْ حَاجَاتْ بَاهْيَة لِوْلاَدْكُمْ، إِمَّالاَ قَدَّاشْ بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ بَاشْ يَعْطِي حَاجَاتْ بَاهْيَة لِلِّي يُطْلْبُوهْ؟ 12إِمَّالاَ أَعْمْلُوا مْعَ النَّاسْ الحَاجَاتْ الِّي تْحِبُّوهُمْ يَعْمْلُوهُمْ مْعَاكُمْ. رَاهُو هَاذَا الِّي قَالِتْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة وِالأَنْبِيَاءْ.»

البَابْ الضِّيقْ

(لُوقَا ‏13‏:24)

13«أُدْخْلُوا مِالبَابْ الضِّيقْ. عْلَى خَاطِرْ بَابْ الهْلاَكْ وَاسِعْ وْسَاهِلْ، وِلِّي يُدْخْلُوا فِيهْ بَرْشَة. 14آمَا قَدَّاشُو ضِيقْ وصْعِيبْ الطْرِيقْ الِّي يْهِزْ لِلحَيَاةْ، وِشْوَيَّة بِالكُلْ الِّي يَلْقَاوْهْ.»

الشَّجْرَة وْغَلِّتْهَا

(لُوقَا ‏6‏:‏43‏-44)

15«رُدُّوا بَالْكُمْ مِالأَنْبِيَاءْ الكَذَّابِينْ، يْجُوكُمْ لاَبْسِينْ لِبْسِةْ العْلاَلِشْ وْهُومَا مِنْ دَاخِلْ ذْيُوبَة مَا تَرْحِمْشْ. 16مِالغَلَّة مْتَاعْهُمْ تَعْرْفُوهُمْ. يَاخِي الشُّوكْ يْجِيبْ العْنِبْ، وِلاَّ العِلِّيقْ يْجِيبْ الكَرْمُوسْ؟ 17إِمَّالاَ كُلْ شَجْرَة بَاهْيَة تْجِيبْ غَلَّة بَاهْيَة، وْكُلْ شَجْرَة خَايْبَة تْجِيبْ غَلَّة خَايْبَة. 18لاَ الشَّجْرَة البَاهْيَة تْجِيبْ غَلَّة خَايْبَة، وْلاَ الشَّجْرَة الخَايْبَة تْجِيبْ غَلَّة بَاهْيَة. 19كُلْ شَجْرَة مَا تْجِيبِشْ غَلَّة بَاهْيَة تِتْقَصْ وْتِتْرْمَى فِي النَّارْ. 20إِمَّالاَ بَاشْ تَعْرْفُوهُمْ بِالغَلَّة مْتَاعْهُمْ.»

القُولْ وِالفِعْلْ

(لُوقَا ‏13‏:‏25‏-27)

21«رَاهُو مُوشْ كُلْ مِنْ يْقُلِّي: "يَا رَبْ، يَا رَبْ" بَاشْ يُدْخُلْ لْمَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ، آمَا رَاهُو الِّي يَعْمِلْ إِرَادِةْ بَابَا الِّي فِي السْمَاءْ هُوَ الِّي بَاشْ يُدْخُلْ. 22فِي يُومْ الحْسَابْ بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يْقُولُولِي: "يَا رَبْ، يَا رَبْ، يَاخِي مَا تْنَبِّأْنَاشْ بْإِسْمِكْ؟ وْخَرِّجْنَا الشْوَاطِنْ بْإِسْمِكْ؟ وِعْمَلْنَا عْجَايِبْ كْبِيرَة بْإِسْمِكْ؟" 23وْآنَا بَاشْ نْقُولِلْهُمْ: "عُمْرِي مَا عْرَفْتْكُمْ. إِبْعْدُوا عْلِيَّ يَلِّي تَعْمْلُوا فِي الشَّرْ!"»

مَثَلْ الزُّوزْ دْيَارْ

(لُوقَا ‏6‏:‏47‏-49)

24«الِّي يِسْمَعْ كْلاَمِي هَاذَا وْيَعْمِلْ بِيهْ بَاشْ يْكُونْ كِيفْ رَاجِلْ حَكِيمْ بْنَى دَارُو عْلَى الحْجَرْ. 25وْصَبِّتْ المْطَرْ وْجَاتْ الفَيَضَانَاتْ وْهَبْ الرِّيحْ بْقُوَّة عْلَى الدَّارْ هَاذِيكَا آمَا مَا طَاحِتْشْ، عْلَى خَاطِرْ السَّاسْ مْتَاعْهَا مِبْنِي عْلَى الحْجَرْ. 26وِلِّي يِسْمَعْ كْلاَمِي هَاذَا وْمَا يَعْمِلْشْ بِيهْ بَاشْ يْكُونْ كِيفْ رَاجِلْ جَاهِلْ بْنَى دَارُو عْلَى الرْمَلْ. 27وْصَبِّتْ المْطَرْ وْجَاتْ الفَيَضَانَاتْ وِالرِّيحْ هَبْ عْلَى الدَّارْ هَاذِيكَا يَاخِي طَاحِتْ، وْمَا بْقَى مِنْهَا حَتَّى شَيْء.»

28وْكِكَمِّلْ يَسُوعْ الكْلاَمْ هَاذَا، بْقَاوْ النَّاسْ مِتْعَجّْبِينْ مِنْ التَّعْلِيمْ مْتَاعُو، 29عْلَى خَاطْرُو كَانْ يْعَلِّمْ فِيهُمْ كِيفْ وَاحِدْ عَنْدُو سُلْطَة، مُوشْ كِيفْ الكُتَّابْ مْتَاعْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index