Search form

مَتَّى 7:11

11إِذَا كَانْكُمْ إِنْتُومَا الأَشْرَارْ تَعْرْفُوا كِيفَاشْ تَعْطِيوْ حَاجَاتْ بَاهْيَة لِوْلاَدْكُمْ، إِمَّالاَ قَدَّاشْ بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ بَاشْ يَعْطِي حَاجَاتْ بَاهْيَة لِلِّي يُطْلْبُوهْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index