Search form

مَتَّى 7:12

12إِمَّالاَ أَعْمْلُوا مْعَ النَّاسْ الحَاجَاتْ الِّي تْحِبُّوهُمْ يَعْمْلُوهُمْ مْعَاكُمْ. رَاهُو هَاذَا الِّي قَالِتْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة وِالأَنْبِيَاءْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index