Search form

مَتَّى 7:2

2رَاهُو الحُكْمْ الِّي تُحْكْمُوا بِيهْ عْلَى النَّاسْ بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِيكُمْ بِيهْ وِالكِيلْ الِّي تْكَيّْلُوا بِيهْ بَاشْ يِتْكَيّْلِلْكُمْ بِيهْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index