Search form

مَتَّى 7:6

6مَا تَعْطِيوْشْ الحَاجَاتْ المُقَدّْسَة لِلكْلاَبْ، وْمَا تَرْمِيوْشْ الجُوهِرْ مْتَاعْكُمْ قُدَّامْ الخْنَازِيرْ، بَاشْ مَا يَعْفْسُوشْ عْلِيهْ وِيْدُورُولْكُمْ وْيِهْجْمُوا عْلِيكُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index