Search form

مَتَّى 9

يَسُوعْ يِشْفِي رَاجِلْ مَشْلُولْ

(مَرْقُسْ ‏2‏:‏1‏-12؛ لُوقَا ‏5‏:‏17‏-26)

1وِرْكِبْ يَسُوعْ فِي الفْلُوكَة وِتْعَدَّى وْجَا لِمْدِينْتُو. 2وْجَابُولُو النَّاسْ وَاحِدْ مَشْلُولْ رَاقِدْ عْلَى فْرَاشُو، وْكِشَافْ يَسُوعْ إِيمَانْهُمْ قَالْ لِلمَشْلُولْ: «اتْشَجَّعْ يَا وِلْدِي، رَاهِي ذْنُوبِكْ تْغِفْرِتْ.» 3وْثَمَّة جْمَاعَة مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ قَالُوا فِي قْلُوبْهُمْ: «الرَّاجِلْ هَاذَا كْفَرْ!» 4آمَا يَسُوعْ عْرَفْهُمْ شْنُوَّة يْفَكّْرُوا، يَاخِي قَالْ: «عْلاَشْ تَقْرَاوْ فِي الشَّرْ فِي قْلُوبْكُمْ؟ 5آنَا هُو الأَسْهِلْ؟ إِنُّو يِتْقَالْ: "ذْنُوبِكْ تْغِفْرِتْ،" وِلاَّ يِتْقَالْ: "قُومْ وْإِمْشِي؟" 6آمَا بَاشْ تَعْرْفُوا الِّي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ عِنْدِي السُّلْطَة فِي الأَرْضْ بَاشْ نِغْفِرْ الذْنُوبْ.» وِمْبَاعِدْ قَالْ لِلمَشْلُولْ: «قُومْ! هِزْ فْرَاشِكْ وْرَوِّحْ لْدَارِكْ.» 7يَاخِي قَامْ وْرَوِّحْ لْدَارُو. 8وْوَقْتِلِّي النَّاسْ شَافُوا الِّي جْرَى خَافُوا وْمَجّْدُوا اللهْ الِّي عْطَى سُلْطَة كِيفْ هَاذِي لِلبَشَرْ.

يَسُوعْ يْعَيِّطْ لْمَتَّى

(مَرْقُسْ ‏2‏:‏13‏-17؛ لُوقَا ‏5‏:‏27‏-32)

9وْكِتْعَدَّى يَسُوعْ مِنْ غَادِي شَافْ رَاجِلْ إِسْمُو مَتَّى قَاعِدْ فِي المَكْتِبْ مْتَاعْ الضَّرَايِبْ. وْقَالُّو: «تَبَّعْنِي.» يَاخِي قَامْ وْتَبّْعُو. 10وَقْتِلِّي يَسُوعْ مِتَّكِّي فِي دَارْ مَتَّى وْقَاعِدْ يَاكُلْ، جَاوْ بَرْشَة نَاسْ مِلِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ وْقَعْدُوا مْعَ يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو. 11وْوَقْتِلِّي شَافُوا الفَرِّيسِيِّينْ الشَّيْء هَاذَا قَالُوا لِتْلاَمِذْتُو: «عْلاَشْ المُعَلِّمْ مْتَاعْكُمْ يَاكُلْ مْعَ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ؟» 12آمَا كِسْمَعْ يَسُوعْ الشَّيْء هَاذَاكَا، قَالْ: «مُوشْ الصْحَاحْ هُومَا الِّي مِحْتَاجِينْ لِطْبِيبْ، آمَا رَاهُمْ المُرْضَى. 13- إِمْشِيوْ اتْعَلّْمُوا آشْ مَعْنَاهَا الآيَة هَاذِي: "نْحِبْ رَحْمَة مُوشْ ذْبِيحَة." وْآنَا جِيتْ بَاشْ نِدْعِي المِذْنْبِينْ، مُوشْ الأَبْرَارْ.»

الصُّومْ

(مَرْقُسْ ‏2‏:‏18‏-22؛ لُوقَا ‏5‏:‏33‏-39)

14وْجَاوْ تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا لْيَسُوعْ وْقَالُوا: «عْلاَشْ أَحْنَا وِالفَرِّيسِيِّينْ نْصُومُوا بَرْشَة، وِتْلَامِذْتِكْ مَا يْصُومُوشْ؟» 15قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي المِسْتَدْعِينْ لِلعِرْسْ يْنَجّْمُوا يْنَوّْحُوا، وِالعْرِيسْ مَازَالْ مَا بِينَاتْهُمْ؟ بَاشْ يْجيوْ نْهَارَاتْ يِتْهَزْ العْرِيسْ بْعِيدْ عْلِيهُمْ وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ يْصُومُوا. 16مَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ يْرَقِّعْ لِبْسَة قْدِيمَة بِقْمَاشْ جْدِيدْ، عْلَى خَاطِرْ القْمَاشْ بَاشْ يُشْرُبْ وْيَاكُلْ مِاللِّبْسَة القْدِيمَة وِالتَّقْطِيعَة تْوَلِّي أَكْبِرْ. 17وْمَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ يْحُطْ شْرَابْ جْدِيدْ فِي قْرِبْ قْدِيمَة، مَا كَانِشْ القْرِبْ بَاشْ تِطَّرْشِقْ وِالشْرَابْ يِتْكَبْ وِالقْرِبْ تِتْكَسِّرْ. آمَا رَاهُو الشْرَابْ الجْدِيدْ يِتْحَطْ فِي قْرِبْ جْدِيدَة وْهَكَّا يِتْحُفْظُوا لِثْنِينْ.»

الطُّفْلَة الصْغِيرَة تَحْيَى وِالمْرَا الِّي مَسِّتْ دْبَشْ يَسُوعْ تِتْشْفَى

(مَرْقُسْ ‏5‏:‏21‏-43؛ لُوقَا ‏8‏:‏40‏-56)

18وَقْتِلِّي يَسُوعْ يْكَلِّمْ فِيهُمْ، جَا وَاحِدْ مِنْ رُؤَسَاءْ اليْهُودْ وِسْجِدْ قُدَّامُو وْقَالْ: «بِنْتِي مَازَالِتْ كِمَاتِتْ. إِيجَا وْحُطْ عْلِيهَا يِدِّكْ تَوْ تَحْيَى.» 19وْقَامْ يَسُوعْ وْتَبّْعُو هُوَ وِتْلاَمِذْتُو. 20وْكَانِتْ ثَمَّة مْرَا تْعَانِي مِنْ نَزِيفْ دَمْ مِنْ ثْنَاشِنْ سْنَة، جَاتُو مِنْ تَالِي وْمَسِّتْ الطّْرَفْ مْتَاعْ دَبْشُو، 21عْلَى خَاطِرْهَا قَالِتْ فِي قَلْبْهَا: «كَانْ نْمِسّْلُو دَبْشُو بَرْكْ تَوْ نِتْشْفَى.» 22دَارْ يَسُوعْ وْكِشَافْهَا قَالِلْهَا: «آثْقِي يَا بِنْتِي رَاهُو إِيمَانِكْ شْفَاكْ.» وْبِالوَقْتْ المْرَا وَلاَّتْ لاَبَاسْ. 23وْوَقْتِلِّي وْصُلْ يَسُوعْ لْدَارْ الرَّئِيسْ اليْهُودِي وْشَافْ الجْمَاعَة الِّي يْزَمّْرُوا فِي الدْفَايِنْ وِالنَّاسْ عَامْلِينْ خُوضَة، 24قَالْ: «إِبْعْدُوا! البْنَيَّة مَا مَاتِتْشْ، آمَا رَاهِي رَاقْدَة.» 25وْوَقْتِلِّي خَرْجُوا العْبَادْ، دْخَلْ وْشَدْ البْنَيَّة مِنْ يِدّْهَا يَاخِي قَامِتْ. 26وِالخْبَرْ مْتَاعْ الشَّيْء هَاذَا تِنْشَرْ فِي الجِيهَة هَاذِيكَا الكُلْهَا.

يَسُوعْ يِشْفِي زُوزْ عِمْيَانْ

27وْكِتْعَدَّى يَسُوعْ مِنْ غَادِي، ثَمَّة زُوزْ رْجَالْ عِمْيَانْ تَبّْعُوهْ وْهُومَا يْصِيحُوا: «يَا وِلْدْ دَاوُدْ أَرْحِمْنَا!» 28وَقْتِلِّي دْخَلْ لِلدَّارْ، جَاوْهْ الزُّوزْ رْجَالْ العِمْيَانْ. قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي تِمّْنُوا الِّي آنَا قَادِرْ بَاشْ نَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا؟» قَالُولُو: «إِي نْعَمْ، يَا سِيدِي!» 29وَلَّى مَسّْهُمْ يَسُوعْ مِنْ عِينِيهُمْ وْقَالْ: «خَلِّي يِتْعْمَلِّلْكُمْ عْلَى قَدْ إِيمَانْكُمْ.» 30وِتْحَلِّتْ عِينِيهُمْ. وْنَبِّهْ عْلِيهُمْ يَسُوعْ: «رُدُّوا بَالْكُمْ لاَ وَاحِدْ يَعْرِفْ!» 31آمَا هُومَا خَرْجُوا وْنَشْرُوا الخْبَرْ مْتَاعُو فِي المَنْطْقَة هَاذِيكَا الكُلْهَا.

يَسُوعْ يِشْفِي رَاجِلْ بَكُّوشْ

32وْوَقْتِلِّي الزُّوزْ عِمْيَانْ خَارْجِينْ، ثَمَّة جْمَاعَة جَابُولُو وَاحِدْ بَكُّوشْ، سَاكْنُو شِيطَانْ. 33خَرِّجْ يَسُوعْ الشِّيطَانْ وِالبَكُّوشْ وَلَّى يِتْكَلِّمْ. يَاخِي بْقَاوْ النَّاسْ مِتْعَجّْبِينْ وْقَالُوا: «مَا شُفْنَاشْ حَاجَة كِيفْ هَاذِي فِي إِسْرَائِيلْ!» 34آمَا الفَرِّيسِيِّينْ قَالُوا: «يْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْقُوِّةْ رَئِيسْ الشْوَاطِنْ.»

يَسُوعْ يْحِنْ عْلَى النَّاسْ

35وْدَارْ يَسُوعْ فِي المُدُنْ وِالقُرَى الكُلْهَا يْعَلِّمْ فِي المَجَامِعْ مْتَاعْهُمْ وِيْبَشِّرْ بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ مَمْلِكْةْ اللهْ وْيِشْفِي فِي النَّاسْ مِالأَمْرَاضْ وِالوْجَايِعْ الكُلْهَا. 36وَقْتِلِّي شَافْ النَّاسْ حَنْ عْلِيهُمْ عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا قَالْقِينْ وْتَاعْبِينْ كِيفْ الغْنَمْ الِّي مَا عِنْدْهَاشْ سَارِحْ. 37وْقَالْ لِتْلاَمِذْتُو: «الصَّابَة بَرْشَة، آمَا الحَصَّادَا شْوَيَّة 38إِمَّالاَ اطْلْبُوا مِنْ مُولَى الصَّابَة بَاشْ يَبْعِثْ خَدَّامَا لِلصَّابَة مْتَاعُو.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index