Search form

مَتَّى 9:11

11وْوَقْتِلِّي شَافُوا الفَرِّيسِيِّينْ الشَّيْء هَاذَا قَالُوا لِتْلاَمِذْتُو: «عْلاَشْ المُعَلِّمْ مْتَاعْكُمْ يَاكُلْ مْعَ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index