Search form

مَتَّى 9:36

36وَقْتِلِّي شَافْ النَّاسْ حَنْ عْلِيهُمْ عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا قَالْقِينْ وْتَاعْبِينْ كِيفْ الغْنَمْ الِّي مَا عِنْدْهَاشْ سَارِحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index