Search form

مَتَّى 9:6

6آمَا بَاشْ تَعْرْفُوا الِّي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ عِنْدِي السُّلْطَة فِي الأَرْضْ بَاشْ نِغْفِرْ الذْنُوبْ.» وِمْبَاعِدْ قَالْ لِلمَشْلُولْ: «قُومْ! هِزْ فْرَاشِكْ وْرَوِّحْ لْدَارِكْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index