Search form

فِيلِبِّي 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ وْتِيمُوثَاوُسْ، الخُدَّامْ مْتَاعْ المَسِيحْ يَسُوعْ، لِلإِخْوَة المُؤْمْنِينْ الِّي فِي فِيلِبِّي الكُلْهُمْ، الِّي هُومَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، وْلِلأَسَاقْفَة وِالخُدَّامْ. 2النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ لِيكُمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بُونَا وْمِنْ عِنْدْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ.

صْلاَةْ وْحَمْدْ

3نِحْمِدْ اللهْ كُلْ مَا اذَّكِّرْتْكُمْ 4وِدْعِيتِلْكُمْ الكُلْكُمْ وْآنَا فَرْحَانْ فِي صْلاَتِي الكُلْهَا 5عْلَى خَاطِرْكُمْ شَارِكْتُوا فِي خِدْمِةْ الإِنْجِيلْ مِنْ أَوِّلْ يُومْ لْتَوَّا. 6وْآنَا وَاثِقْ انُّو الِّي بْدَا يَعْمِلْ فِيكُمْ فِي حَاجَة صَالْحَة بَاشْ يْكَمِّلْ يَعْمِلْهَا حَتَّى لِينْ يْجِي يُومْ المَسِيحْ يَسُوعْ. 7وْعِنْدِي الحَقْ بَاشْ نْحِسْ بِيكُمْ فِي الحَاجَة هَاذِي، عْلَى خَاطِرْني دِيمَا نْفَكِّرْ فِيكُمْ، وِالكُلْكُمْ مْشَارْكِينِّي فِي نِعْمِةْ اللهْ، فِي الحَبْسْ وِلاَّ كِنْدَافِعْ عْلَى الإِنْجِيلْ وِنْقَوِّيهْ. 8وْرَبِّي يِشْهِدْ قَدَّاشْ آنَا مِسْتَاحِجْكُمْ الكُلْ بِالحَنَانْ مْتَاعْ المَسِيحْ يَسُوعْ. 9وِصْلاَتِي عْلَى خَاطِرْكُمْ هِيَ هَاذِي: انّْهَا مْحَبِّتْكُمْ تْوَلِّي أَكْثِرْ فِي المَعْرْفَة وِالفَهْمْ، 10وْتِخْتَارُوا الشَّيْء الِّي خِيرْ وِتْوَلِّيوْ طَاهْرِينْ مَا عْلِيكُمْشْ لُومْ فِي يُومْ المَسِيحْ، 11وْتِتْمْلاَوْ بِالثَّمَرْ مْتَاعْ الحَقْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ، عْلَى خَاطِرْ المَجْدْ وِالحَمْدْ مْتَاعْ اللهْ.

الحَيَاةْ هِيَ المَسِيحْ

12وِنْحِبْ، يَا إِخْوَة، إِنّْكُمْ تَعْرْفُوا إِنُّو الشَّيْء الِّي جْرَالِي خَلَّى الإِنْجِيلْ يِتْنْشَرْ أَكْثِرْ 13حَتَّى لِينْ العَسْكِرْ وِالنَّاسْ الِّي في القْصَرْ عَرْفُوا وْسَمْعُوا بِيَّا الِّي آنَا مَرْبُوطْ فِي الحَبْسْ عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ، 14وِالأَغْلَبِيَّة مْتَاعْ الإِخْوَة تْشَجّْعُوا عْلَى خَاطِرْنِي آنَا مَرْبُوطْ، يَاخِي وَلاَّوْ يْبَشّْرُوا بْكِلْمِةْ اللهْ بْشَجَاعَة أَكْثِرْ وْمِنْ غِيرْ خُوفْ.

15وْمَا ثَمَّاشْ شَكْ الِّي ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الحُسْدْ وِالمَّارْيَة هُومَا الِّي مْخَلِّينْهُمْ يْبَشّْرُوا بِالمَسِيحْ، وْثَمَّة شْكُونْ يْبَشِّرْ بْنِيَّة صَافْيَة. 16هَاذُومَا بِسْبَبْ المْحَبَّة، عَارْفِينْ الِّي اللهْ خْتَارْنِي بَاشْ نْدَافِعْ عْلَى الإِنْجِيلْ. 17وْهَاذُوكُمْ بِسْبَبْ الحُسْدْ مَا يْبَشّْرُوشْ بِالمَسِيحْ بِحْقِيقَة، مَاشِي فِي بَالْهُمْ الِّي بِالشَّيْء هَاذَاكَا يْزِيدُوا يْتَعّْبُونِي أَكْثِرْ وْآنَا فِي الحَبْسْ. 18آمَا رَاهُو مَا يْهِمّْنِيشْ، مَا دَامْ المَسِيحْ قَاعِدْ يِتْبَشِّرْ بِيهْ فِي الحَالاَتْ الكُلْهَا، بْنِيَّة صَافْيَة وِلاَّ مُوشْ صَافْيَة. رَاهُو الشَّيْء هَاذَا يْفَرَّحْنِي دِيمَا، إِي نْعَمْ يْفَرَّحْنِي دِيمَا 19وْنَعْرِفْ الِّي هُوَ يْخَلِّينِي نُخْلُصْ بْفَضْلْ صَلَوَاتْكُمْ وْعُونْ رُوحْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 20الِّي نْحِبُّو وْنِتْمَنَّاهْ هُوَ انِّي عُمْرِي مَا نْخِيبْ، آمَا نْكُونْ تَوَّا وْفِي كُلْ وَقْتْ شُجَاعْ فِي الخِدْمَة بْقَلْبِي الكُلْ عْلَى خَاطِرْ مَجْدْ المَسِيحْ فِي بَدْنِي، إِذَا كَانْ عِشْتْ وِلاَّ مُتْ. 21الحَيَاةْ عِنْدِي هِيَ المَسِيحْ، وِالمُوتْ رِبْحْ لِيَّا. 22آمَا اذَا كَانْ نَبْقَى حَيْ نَعْمِلْ حَاجَاتْ صَالْحَة، رَانِي مَا نَعْرِفْشْ شْنُوَّة نَخْتَارْ 23وْآنَا حَايِرْ بِينْ حَاجْتِينْ: نْحِبْ نِمْشِي مِالدِّنْيَا هَاذِي بَاشْ نْكُونْ مْعَ المَسِيحْ، وْهَاذَا خِيرْ، 24آمَا يِلْزِمْكُمْ أَكْثِرْ انِّي نَبْقَى مْعَاكُمْ. 25وْآنَا وَاثِقْ الِّي آنَا بَاشْ نَبْقَى مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ بَاشْ تِتْقَدّْمُوا وْتَفْرْحُوا فِي الإِيمَانْ، 26وِحْضُورِي مْعَاكُمْ يْزِيدْ مَرَّة أُخْرَى فُخْرِتْكُمْ بِالمَسِيحْ يَسُوعْ.

27المُهِمْ تَوَّا هُوَ انّْهَا سِيرِتْكُمْ فِي الدِّنْيَا هَاذِي تْكُونْ لاَيْقَة بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ المَسِيحْ، بَاشْ كِنْجِيكُمْ نْشُوفْ، وِلاَّ وْآنَا غَايِبْ نِسْمَعْ، الِّي إِنْتُومَا ثَابْتِينْ بْرُوحْ وَاحِدْ وِتْجَاهْدُوا بْقَلْبْ وَاحِدْ عْلَى خَاطِرْ الإِيمَانْ المِبْنِي عْلَى الإِنْجِيلْ. 28مَا تْخَافُوشْ مِالنَّاسْ الِّي ضِدّْكُمْ فِي حَتَّى حَاجَة. هَاذَاكَا دَلِيلْ الِّي هُومَا بَاشْ يِتْهِلْكُوا وِلِّي إِنْتُومَا بَاشْ تُخْلْصُوا وْهَاذَا بْفَضْلْ رَبِّي، 29رَاهُو نْعِمْ عْلِيكُمْ بَاشْ تِتْعَذّْبُوا عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ، مُوشْ تِمّْنُوا بِيهْ آكَاهُو، 30وْإِنْتُومَا تْجَاهْدُوا كِيفْ مَا رِيتُونِي نْجَاهِدْ، وْتِسْمْعُوا تَوَّا الِّي آنَا مَا زِلْتْ نْجَاهِدْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index