Search form

فِيلِبِّي 2

المَسِيحْ مِتْوَاضَعْ وِعْظِيمْ

1يَاخِي إِنْتُومَا مِتْعَزِّينْ فِي المَسِيحْ، وْمِتْهَنِّينْ فِي المْحَبَّة، وْمِتْشَارْكِينْ فِي الرُّوحْ، وْعِنْدْكُمْ حَنَانْ وْرَحْمَة؟ 2إِمَّالاَ تَمَمُوا فَرْحْتِي كِتْكُونُوا عِنْدْكُمْ رَايْ وَاحِدْ وِمْحَبَّة وَحْدَة وْقَلْبْ وَاحِدْ وْفِكْرْ وَاحِدْ، 3بْعَادْ عْلَى العْنَادْ وِالفُخْرَة، مِتْوَاضْعِينْ كِتْبَجّْلُوا الأُخْرِينْ عْلَى رْوَاحْكُمْ. 4حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ مَا يْلَوِّجْ عْلَى مَصْلَحْتُو، آمَا يْلَوِّجْ عْلَى مَصْلَحْةْ غِيرُو. 5إِمَّالاَ خَلِّي يْكُونْ عِنْدْكُمْ فِكْرْ المَسِيحْ يَسُوعْ:

6وْهُوَ عْلَى صُورِةْ اللهْ،

مَا سْتْغَلِّشْ كَوْنُو بِالضَّبْطْ كِيفْ اللهْ،

7نَقِّصْ مِنْ رُوحُو

وْوَلَّى كِيفْ خَادِمْ

وَلَّى كِيفْ بْنَادِمْ

وِظْهُرْ فِي صُورِةْ إِنْسَانْ

8تْوَاضَعْ وْطَاعْ حَتَّى لِينْ مَاتْ

عْلَى الصَّلِيبْ مَاتْ.

9يَاخِي اللهْ رَفْعُو

وْإِسْمْ فُوقْ كُلْ إِسْمْ عْطَاهْ

10بَاشْ تُسْجُدْ لإِسْمْ يَسُوعْ

كُلْ رُكْبَة فِي السْمَاءْ

وْفِي الأَرْضْ وْتِحْتْ الأَرْضْ

11وْيِشْهِدْ كُلْ لْسَانْ

الِّي يَسُوعْ المَسِيحْ هُوَ الرَّبْ

بَاشْ يِتْمَجِّدْ الآبْ.

اضْوُوا فِي العَالَمْ

12كِيفْ مَا طُعْتُوا فِي كُلْ وَقْتْ، يَا حْبَابِي، طِيعُونِي تَوَّا وْآنَا غَايِبْ أَكْثِرْ مِلِّي طُعْتُونِي وْآنَا حَاضِرْ، وْأَسْعَاوْ بَاشْ تُخْلْصُوا بْخُوفْ وْرِعْدَة، 13عْلَى خَاطِرْ رَبِّي يْحَضِّرْ فِيكُمْ بَاشْ يْرُدّْكُمْ تْحِبُّوا وْتَقْدْرُوا بَاشْ تْرَضِّيوْهْ. 14وْأَعْمْلُوا كُلْ شَيْء مِنْ غِيرْ مَا تِتْشَكَّاوْ وِلاَّ تِتْعَارْكُوا، 15بَاشْ تْكُونُوا طَاهْرِينْ وْمَا عْلِيكُمْشْ لُومْ وِوْلاَدْ اللهْ مِنْ غِيرْ عِيبْ فِي جِيلْ ضَالْ فَاسِدْ، تِضْوُوا فِيهْ كِيفْ النْجُومْ فِي الدِّنْيَا، 16شَادِّينْ صْحِيحْ فِي كِلْمِةْ الحَيَاةْ بَاشْ نِتْفُوخِرْ بِيكُمْ فِي يُومْ المَسِيحْ الِّي آنَا مَا سْعِيتِشْ وْمَا تْعِبْتِشْ خْسَارَة. 17لُوكَانْ دَمِّي كَانْ لاَزِمْ يِجْرِي قُرْبَانْ عْلَى الذْبِيحَة وِالخِدْمَة مْتَاعْ إِيمَانْكُمْ، رَانِي فْرَحْتْ وِتْهَنِّيتْ مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ، 18آمَا إِنْتُومَا الكُلْكُمْ أَفْرْحُوا وِاتْهَنَّاوْ مْعَايَا.

تِيمُوثَاوُسْ وْأَبِفْرُودِتْسْ

19وْنِتْمَنَّى فِي الرَّبْ يَسُوعْ بَاشْ نَبْعْثِلْكُمْ تِيمُوثَاوُسْ فِي أَقْرِبْ وَقْتْ بَاشْ نَعْرِفْ أَحْوَالْكُمْ وْقَلْبِي يِطْمَانْ. 20وْمَا عِنْدِيشْ شْكُونْ كِيفُو يِتْلْهَى بِيكُمْ بْقَلْبْ وْرَبْ، 21رَاهُمْ الكُلْهُمْ يِخْدْمُوا فِي رْوَاحْهُمْ مُوشْ فِي يَسُوعْ المَسِيحْ. 22وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا الخِبْرَة مْتَاعُو وْكِيفَاشْ خْدِمْ مْعَايَا فِي التَّبْشِيرْ كِيفْ الوْلِدْ مْعَ بُوهْ. 23وْنِتْمَنَّى بَاشْ نَبْعِثْهُولْكُمْ وَقْتِلِّي تِتْوَضِّحْ أُمُورِي. 24وْعِنْدِي ثِيقَة فِي رَبِّي الِّي آنَا زَادَا بَاشْ نْجِيكُمْ بَعْدْ شْوَيَّة.

25وْشُفْتْ الِّي لاَزِمْ نَبْعْثِلْكُمْ أَبَفْرُودِيتُسْ، خُويَا وِرْفِيقِي فِي الخِدْمَة وِالجِهَادْ، هَاذَا الِّي بْعَثْتُوهْ بَاشْ يِخْدِمْنِي، 26وْهُوَ مِسْتَاحِجْكُمْ الكُلْكُمْ وْمِتْقَلَّقْ عْلَى خَاطِرْكُمْ سْمَعْتُوا بِالمْرَضْ مْتَاعُو. 27كَانْ مْرِيضْ بَرْشَة قْرِيبْ يْمُوتْ، آمَا اللهْ حَنْ عْليهْ وْحَنْ عْلِيَّا آنَا زَادَا، بَاشْ مَا نْزِيدِشْ نِحْزِنْ أَكْثِرْ 28الشَّيْء هَاذَا خَلاَّنِي نَبْعِثْهُولْكُمْ فِيسَعْ بَاشْ كِتْشُوفُوهْ تَفْرْحُوا وِالحُزْنْ مْتَاعِي يُنْقُصْ 29إِمَّالاَ اقْبْلُوهْ فِي الرَّبْ وْإِنْتُومَا فَرْحَانِينْ بَرْشَة وْإِكْرْمُوا النَّاسْ الِّي كِيفُو، 30رَاهُو قْرِيبْ يْمُوتْ عْلَى خَاطِرْ خِدْمِةْ المَسِيحْ وْخَاطِرْ بِحْيَاتُو بَاشْ يْكَمِّلْ يَعْطِينِي الشَّيْء الِّي مَا نَجِّمْتُوشْ تَعْطُوهُولِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index