Search form

فِيلِبِّي 3

كِيفَاشْ اللهْ يْرُدّْنَا أَبْرَارْ

1فِي الإِخِّرْ، يَا خْوَاتِي، أَفْرْحُوا فِي الرَّبْ. مَا يْقَلَّقْنِيشْ انِّي نِكْتْبِلْكُمْ عْلَى الحَاجَاتْ هِيَ بِيدْهَا، رَاهُو بَاهِيلْكُمْ كِنْعَاوِدْهَا.

2رُدُّوا بَالْكُمْ مِالكْلاَبْ، رُدُّوا بَالْكُمْ مِلِّي يَعْمْلُوا فِي الشَّرْ، رُدُّوا بَالْكُمْ مِنْ هَاذُوكُمْ الِّي يْقُصُّوا فِي البْدَنْ، 3أَحْنَا أَهْلْ الطْهُورْ الحَقَّانِي عْلَى خَاطِرْنَا نِعْبْدُوا اللهْ بِالرُّوحْ وْنِتْفُوخْرُوا بِالمَسِيحْ يَسُوعْ وْمَا نْعَمّْلُوشْ عْلَى الحَاجَاتْ مْتَاعْ البْدَنْ، 4رَغْمِلِّي آنَا زَادَا عِنْدِي الحَقْ بَاشْ نْعَمِّلْ عْلِيهَا. إِذَا كَانْ غِيرِي مْشَى فِي بَالُو الِّي هُوَ مِنْ حَقُّو بَاشْ يْعَمِّلْ عْلَى الحَاجَاتْ مْتَاعْ البْدَنْ، رَانِي آنَا أَحَقْ مِنُّو 5رَانِي مْطَهِّرْ فِي النْهَارْ الثَّامِنْ مِلِّي تُولِدْتْ، وْآنَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلْ، مِنْ عَرْشْ بِنْيَامِينْ، عِبْرِي مِالعِبْرَانِيِّينْ. آمَا فِي الشَّرِيعَة آنَا فَرِّيسِي، 6وْفِي الغِيرَة كُنْتْ مِتْشَدِدْ وْعَذِّبْتْ الكَنِيسَة، وْفِي البِرْ الِّي تْقُولْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة آنَا مَا عْلِيَّاشْ لُومْ. 7آمَا الرِّبْحْ الِّي كَانْ عِنْدِي، حْسِبْتُو خْسَارَة عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ، 8وْبِالرَّسْمِي نِحْسِبْ كُلْ شَيْء خْسَارَة عْلَى خَاطِرْ الرِّبْحْ الأَكْبِرْ، وِلِّي هُوَ انِّي نَعْرِفْ المَسِيحْ يَسُوعْ رَبِّي. عْلَى خَاطْرُو خْسِرْتْ كُلْ شَيْء وِحْسِبْتْ كُلْ شَيْء فَضْلَة بَاشْ نِرْبِحْ المَسِيحْ 9وِنْكُونْ فِيهْ، وْمَا نْوَلِّيشْ بَارْ بِالشَّرِيعَة، آمَا بِالإِيمَانْ بِالمَسِيحْ، وْهُوَ البِرْ الِّي يَعْطِيهْ رَبِّي بِالإِيمَانْ. 10وْنَعْرِفْ المَسِيحْ وْنَعْرِفْ القُوَّة الِّي ظُهْرِتْ فِي قْيَامْتُو وِنْشَارْكُو فِي وْجَايْعُو وِنْوَلِّي كِيفُو فِي مُوتُو، 11وْآنَا عِنْدِي أَمَلْ الِّي آنَا بَاشْ نْقُومْ مِنْ بِينْ المُوتَى.

السَّعْيْ لِلهَدَفْ

12وْمَا نِدَّعِيشْ الِّي آنَا رْبِحْتْ الشَّيْء هَاذَاكَا وِلاَّ وَلِّيتْ كَامِلْ، آمَا نَسْعَى لَعَلَّى نِرْبِحْ الشَّيْء الِّي رْبِحْنِي بِيهْ المَسِيحْ يَسُوعْ. 13يَا إِخْوَة، مَا نِعْتَبِرْشْ رُوحِي رْبِحْتْ، آمَا تْهِمّْنِي حَاجَة وَحْدَة وْهِيَ إِنِّي نِنْسَى الشَّيْء الِّي وْرَايَا وِنْجَاهِدْ عْلَى جَالْ الشَّيْء الِّي لْقُدَّامْ، 14وْنِجْرِي لِلهَدَفْ، بَاشْ نِرْبِحْ الجَايْزَة الِّي هِيَ دَعْوِةْ اللهْ الِّي هِيَ مِالسْمَاءْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ.

15أَحْنَا الكُلْنَا، الِّي كَامْلِينْ، يِلْزِمْنَا يْكُونْ عِنْدْنَا الرَّايْ هَاذَا. وْكَانْ عِنْدْكُمْ رَايْ آخَرْ، رَاهُو اللهْ بَاشْ يْنَوِّرْهُولْكُمْ. 16آمَا تَوَّا، خَلِّينَا نْشِدُّوا صْحِيحْ فِي الشَّيْء الِّي تَبَّعْنَاهْ حَتَّى لْتَوَّا وِنْكُونُوا صَادْقِينْ.

17أَعْمْلُوا كِيفِي، يَا الإِخْوَة، وْشُوفُوا النَّاسْ الِّي يِتْصَرّْفُوا كِيفْنَا. 18قُلْتِلْكُمْ دِيمَا، وِنْقُولْ تَوَّا وْعِينَيَّ فِيهُمْ الدْمُوعْ، ثَمَّة بَرْشَة نَاسْ يِتْصَرّْفُوا فِي حْيَاتْهُمْ كِيفْ مَا يِتْصَرّْفُوا الأَعْدَاءْ مْتَاعْ صَلِيبْ المَسِيحْ. 19هَاذُومَا عَاقْبِتْهُمْ الهْلاَكْ، وْإِلاَهْهُمْ كِرْشْهُمْ، وْفُخْرُتْهُمْ عَارْهُمْ، وْمَا يْفَكّْرُوا كَانْ فِي أُمُورْ الدِّنْيَا. 20آمَا أَحْنَا، رَاهِي بْلاَدْنَا فِي السْمَاءْ وْمِنْهَا نِسْتَنَّاوْ وْإِحْنَا مِسْتَاحْجِينْ جَيَّانْ المُخَلِّصْ مْتَاعْنَا الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 21وْهُوَ الِّي يْبَدِّلْ بْدَنَّا البْسِيطْ، وِيْرُدُّوا عْلَى صُورِةْ بَدْنُو المَجِيدْ بْقُدْرْتُو الِّي يُحْكُمْ بِيهَا فِي كُلْ شَيْء.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index