Search form

فِيلِبِّي 3:12

السَّعْيْ لِلهَدَفْ

12وْمَا نِدَّعِيشْ الِّي آنَا رْبِحْتْ الشَّيْء هَاذَاكَا وِلاَّ وَلِّيتْ كَامِلْ، آمَا نَسْعَى لَعَلَّى نِرْبِحْ الشَّيْء الِّي رْبِحْنِي بِيهْ المَسِيحْ يَسُوعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index