Search form

فِيلِبِّي 3:18

18قُلْتِلْكُمْ دِيمَا، وِنْقُولْ تَوَّا وْعِينَيَّ فِيهُمْ الدْمُوعْ، ثَمَّة بَرْشَة نَاسْ يِتْصَرّْفُوا فِي حْيَاتْهُمْ كِيفْ مَا يِتْصَرّْفُوا الأَعْدَاءْ مْتَاعْ صَلِيبْ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index