Search form

فِيلِبِّي 3:6

6وْفِي الغِيرَة كُنْتْ مِتْشَدِدْ وْعَذِّبْتْ الكَنِيسَة، وْفِي البِرْ الِّي تْقُولْ عْلِيهْ الشَّرِيعَة آنَا مَا عْلِيَّاشْ لُومْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index