Search form

فِيلِبِّي 4

وْصَايَا

1إِمَّالاَ، يَا الإِخْوَة الِّي نْحِبّْهُمْ وْمِسْتَاحِجْهُمْ وْهُومَا فَرْحْتِي وْتَاجْ رَاسِي، إِثْبْتُوا فِي الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو فِي الرَّبْ، يَا حْبَابِي.

2نْأَكِّدْ عْلَى أَفُودِيَة وْسِنْتِيخِي إِنّْهُمْ يْكُونُوا مِتَّفْقِينْ فِي الرَّبْ. 3وْإِنْتِ، يَا رْفِيقِي الأَمِينْ سِزِيكُوسْ، نْحِبِّكْ تْعَاوِنْهُمْ عْلَى خَاطِرْهُمْ جَاهْدُوا مْعَايَا فِي خِدْمِةْ الإِنْجِيلْ، هُومَا وْإِكْلِيمَنْدُسْ وِلِّي يْعَاوْنُوا فِيَّ الكُلْهُمْ الِّي أَسَامِيهُمْ فِي كْتَابْ الحَيَاةْ.

4أَفْرْحُوا دِيمَا فِي الرَّبْ، وِنْقُولِلْكُمْ زَادَا أَفْرْحُوا 5خَلِّي البْهَاوَة مْتَاعْكُمْ تْكُونْ مَعْرُوفَة عِنْدْ النَّاسْ الكُلْهُمْ. رَاهُو الرَّبْ قْرِيبْ يْجِي. 6مَا تَقْلْقُوشْ جِمْلَة، آمَا اطْلْبُوا الِّي تِحْتَاجُوهْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بِالصَّلاَةْ وِالعِبَادَة وِالحَمْدْ، 7وْسَلاَمْ اللهْ الِّي أَقْوَى مِنْ العْقَلْ يَحْفِظْ قْلُوبْكُمْ وِعْقُولْكُمْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ.

8وْفِي الإِخِّرْ، يَا الإِخْوَة، أَحْرْصُوا عْلَى كُلْ مَا هُوَ حَقْ وِشْرِيفْ وْعَادِلْ وْطَاهِرْ، وْكُلْ مَا هُوَ مُسْتْحَبْ وْسُمْعْتُو بَاهْيَة وِلِّي هُوَ مُحْتَرَمْ وْيِسْتْحَقْ بَاشْ يِتْشْكَرْ، 9وْأَعْمْلُوا بِالشَّيْء الِّي تْعَلِّمْتُوهْ مِنْ عِنْدِي وِخْذِيتُوهْ عْلِيَّ وِسْمَعْتُوهْ مِنْ عِنْدِي وْرِيتُوهْ عْلِيَّ، وْإِلاَهْ السَّلاَمْ يْكُونْ مْعَاكُمْ.

شُكْرْ عْلَى المُسَاعْدَاتْ

10فْرَحْتْ بَرْشَة فِي الرَّبْ وَقْتِلِّي شُفْتْ الِّي إِنْتُومَا رْجَعْتُوا تْوَرِّيوْ الِّي إِنْتُومَا تْفَكّْرُوا فِيَّا. إِي نْعَمْ، كُنْتُوا تْفَكّْرُوا فِيَّا آمَا الفُرْصَة مَا وَاتِتْكُمْشْ. 11وْمَا نِيشْ نْقُولْ فِي الشَّيْء هَاذَا عْلَى خَاطِرْنِي مِحْتَاجْ، آمَا رَانِي تْعَلِّمْتْ كِيفَاشْ نِسْتَقْنَعْ بِلِّي آنَا فِيهْ. 12وْآنَا نَعْرِفْ كِيفَاشْ نْعِيشْ فِي الفَقْرْ، كِيفْ مَا نَعْرِفْ نْعِيشْ فِي الغْنَى، وْفِي الظُّرُوفْ الكُلْهَا جَرِّبْتْ الشَّبْعَة وِالجُّوعْ، نْعِيشْ فِي الخِيرْ وِنْعِيشْ فِي الإِحْتِيَاجْ، 13وْآنَا قَادِرْ بَاشْ نِتْحَمِّلْ كُلْ شَيْء بِالمَسِيحْ الِّي يْقَوِّينِي. 14وِمْعَ هَاذَا كَانْ بَاهِي إِنّْكُمْ تْشَارْكُونِي فِي الغَصْرَة مْتَاعِي. 15وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا، يَا أَهْلْ فِيلِبِّي، الِّي مَا ثَمَّاشْ حَتَّى كَنِيسَة مِلِّي بْدِيتْ نِخْدِمْ فِي التَّبْشِيرْ، وَقْتِلِّي مْشِيتْ مِنْ مَقْدُونِيَّة، شَارْكِتْنِي فِي الحْسَابَاتْ كَانْ إِنْتُومَا آكَاهُو. 16وْوَقْتِلِّي كُنْتْ فِي تْسَالُونِيكِي بِيدْهَا بْعَثْتُولِي مَرَّة وْمَرّْتِينْ الشَّيْء الِّي نِحْتَاجْلُو. 17نْقُولْ الشَّيْء هَاذَا مُوشْ عْلَى خَاطِرْنِي نْحِبْ نَاخُذْ، آمَا عْلَى خَاطِرْنِي نْحِبْ يِتْزَادِلْكُمْ أَكْثِرْ. 18رَانِي تَوَّا عِنْدِي الِّي نِحْتَاجُو، وْأَكْثِرْ مِلِّي نِحْتَاجُو. وْنِعْلِمْكُمْ الِّي أُمُورِي وَلاَّتْ لاَبَاسْ بَعْدْ مَا جَابْلِي أَبَفْرُودِيتُسْ الحَاجَاتْ الِّي عْطِيتُوهَالِي الكُلْهَا، وْهِيَ قُرْبَانْ للهْ رِيحْتُو طَيّْبَة، وِذْبِيحَة يقْبِلْهَا وْيَرْضَى عْلِيهَا. 19وِالله يَعْطِيكُمْ الِّي تِحْتَاجُوهْ بِالغْنَى العْظِيمْ مْتَاعُو فِي المَسِيحْ. 20المَجْدْ للهْ بُونَا لِلأَبَدْ. آمِينْ.

التَّحِيَّة الإِخْرَانِيَّة

21سَلْمُوا عْلَى الإِخْوَة المُؤْمْنِينْ بِالمَسِيحْ يَسُوعْ الكُلْهُمْ. يْسَلْمُوا عْلِيكُمْ الإِخْوَة الِّي هُومَا مْعَايَا. 22يْسَلْمُوا عْلِيكُمْ الإِخْوَة المُؤْمْنِينْ الِّي هْنَا الكُلْهُمْ، وْبِالأَخَصْ الِّي هُومَا يِخْدْمُوا فِي القَيْصَرْ. 23وْخَلِّي نِعْمِةْ الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ تْكُونْ مْعَ رُوحْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index