Search form

فِيلِبِّي 4:10

شُكْرْ عْلَى المُسَاعْدَاتْ

10فْرَحْتْ بَرْشَة فِي الرَّبْ وَقْتِلِّي شُفْتْ الِّي إِنْتُومَا رْجَعْتُوا تْوَرِّيوْ الِّي إِنْتُومَا تْفَكّْرُوا فِيَّا. إِي نْعَمْ، كُنْتُوا تْفَكّْرُوا فِيَّا آمَا الفُرْصَة مَا وَاتِتْكُمْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index