Search form

فِيلِبِّي 4:11

11وْمَا نِيشْ نْقُولْ فِي الشَّيْء هَاذَا عْلَى خَاطِرْنِي مِحْتَاجْ، آمَا رَانِي تْعَلِّمْتْ كِيفَاشْ نِسْتَقْنَعْ بِلِّي آنَا فِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index