Search form

فِيلِبِّي 4:16

16وْوَقْتِلِّي كُنْتْ فِي تْسَالُونِيكِي بِيدْهَا بْعَثْتُولِي مَرَّة وْمَرّْتِينْ الشَّيْء الِّي نِحْتَاجْلُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index