Search form

فِيلِبِّي 4:3

3وْإِنْتِ، يَا رْفِيقِي الأَمِينْ سِزِيكُوسْ، نْحِبِّكْ تْعَاوِنْهُمْ عْلَى خَاطِرْهُمْ جَاهْدُوا مْعَايَا فِي خِدْمِةْ الإِنْجِيلْ، هُومَا وْإِكْلِيمَنْدُسْ وِلِّي يْعَاوْنُوا فِيَّ الكُلْهُمْ الِّي أَسَامِيهُمْ فِي كْتَابْ الحَيَاةْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index