Search form

فِلِيمُونْ 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ، المَرْبُوطْ فِي الحَبْسْ عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ يَسُوعْ وْمِالأَخْ تِيمُوثَاوُسْ لْفِلِيمُونْ المَحْبُوبْ وِشْرِيكْنَا فِي الخِدْمَة 2وِلْأُخْتْنَا أَبْفِيَّة وْأَرْخِبُّوسْ الِّي يْجَاهِدْ مْعَانَا وْلِلكَنِيسَة الِّي فِي دَارِكْ. 3نِعْمَة وْسَلاَمْ لِيكُمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بُونَا وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ.

مْحَبِّةْ فِلِيمُونْ وْإِيمَانُو

4آنَا دِيمَا نُشْكُرْ اللهْ فِي كُلْ مَرَّة نِتْذَكّْرِكْ فِي صْلاَتِي 5عَلِّي سْمَعْتُو عْلَى مْحَبّْتِكْ لِلقِدِّيسِينْ الكُلْ وْإِيمَانِكْ بِالرَّبْ يَسُوعْ. 6بَاشْ الإِيمَانْ الِّي تَحْكِي عْلِيهْ لِلأُخْرِينْ يْكُونْ قَادِرْ عْلَى إِنُّو يْظَهِّرْ الحَاجَاتْ البَاهْيَة الكُلْ الِّي عِنْدْنَا عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ. 7عْلَى خَاطْرِكْ فَرَّحْتْنِي وْشَجِّعْتْنِي بَرْشَة بِمْحَبّْتِكْ. يَا خُويَا رَاكْ عَزِّيتْ قْلُوبْ القِدِّيسِينْ.

بُولُسْ يِدَّخِّلْ لْأُونُسِيمُوسْ

8رَغْمِلِّي عِنْدِي ثِيقَة فِي المَسِيحْ إِنِّي انَّجِّمْ نُأْمْرِكْ بَاشْ تَعْمِلْ الشَّيْء الِّي يِلْزِمْ 9آنَا نُطْلُبْ مِنِّكْ بْإِسْمْ المْحَبَّة وِبْصِيفْتِي آنَا بُولُسْ رَاجِلْ كْبِيرْ وْمَرْبُوطْ فِي الحَبْسْ عْلَى خَاطِرْ يَسُوعْ المَسِيحْ 10نْأَكِّدْ عْلِيكْ فِيمَا يْخُصْ وِلْدِي أُونُسِيمُوسْ الِّي وَلَّى وِلْدِي وْآنَا مَرْبُوطْ بِالسْلاَسِلْ 11الِّي قْبَلْ مَا كَانِتْشْ فِيهْ فَايْدَة لِيكْ. آمَا تَوَّا وَلاَّتْ فِيهْ فَايْدَة لِيكْ وْلِيَّ. 12آنَا بْعَثْتْهُولِكْ وْهُوَ رَاهُو قَلْبِي. 13وْآنَا حَبِّيتْ تْخَلِّيهْ بِحْذَايَا بَاشْ يِخْدِمْنِي فِي عُوضِكْ وْآنَا مَرْبُوطْ عْلَى خَاطِرْ الإِنْجِيلْ 14آمَا مَا حَبِّيتِشْ نَعْمِلْ حَتَّى شَيْء مِنْ غِيرْ مَا نَاخُذْ رَايِكْ بَاشْ تَعْمِلْ البَاهِي بْإِرَادْتِكْ مُوشْ عْلَى خَاطْرُو وَاجِبْ عْلِيكْ 15مُمْكِنْ هَاذَاكَا عْلاَشْ بْعِدْ عْلِيكْ مُدَّة قْصِيرَة بَاشْ يَرْجِعْلِكْ عْلَى طُولْ. 16مُوشْ كِيمَا عَبْدْ آمَا خِيرْ مِنْ عَبْدْ. كِيفْ خُو مَحْبُوبْ. بِالأَخَصْ عِنْدِي آنَا فَمَا بَالِكْ عِنْدِكْ إِنْتِ. فِي الدِّنْيَا وْفِي الرَّبْ. 17إِذَا كُنْتْ تِحْسِبْنِي شْرِيكِكْ إِقْبْلُو كِيمَا تِقْبِلْنِي آنَا. 18وْإِذَا كَانْ عْمَلِّكْ حَاجَة خَايْبَة وِلاَّ مَدْيُونْ لِيكْ بْحَاجَة إِحْسِبْهَا دِينْ عْلِيَّ آنَا 19وْآنَا بُولُسْ نِكْتِبْلِكْ بْخَطْ يِدِّي: آنَا نْخَلّْصِكْ. وْمُوشْ لاَزِمْ نْذَكّْرِكْ الِّي إِنْتِ مَدْيُونْ لِيَّا بِحْيَاتِكْ 20هَاذَاكَا عْلاَشْ يَا خُويَا نُطْلُبْ مِنِّكْ بَاشْ تَعْمِلْ عْلِيَّ مْزِيَّهْ وِتْرَتِّحْ قَلْبِي فِي المَسِيحْ.

21كْتِبْتْلِكْ الجْوَابْ هَاذَا وْآنَا وَاثِقْ الِّي إِنْتِ اطِّيعْنِي وْعَارِفْ الِّي إِنْتِ بَاشْ تَعْمِلْ أَكْثِرْ مِلِّي نُطْلْبُو مِنِّكْ. 22وْمَا ذَابِيَّ تْحَضَّرْلِي بِيتْ وْنِتْمَنَّى إِنِّي نَرْجْعِلْكُمْ بِسْبَبْ صَلَوَاتْكُمْ.

تَحِيَّة إِخْرَانِيَّة

23يْسَلِّمْ عْلِيكُمْ أَبَفْرَاسْ المَرْبُوطْ مْعَايَ فِي الحَبْسْ عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ يَسُوعْ. 24وْمَرْقُسْ وْأَرِسْتَرْخُسْ وْدِيمَاسْ وْلُوقَا الِّي هُومَا مْعَايَ فِي الخِدْمَة 25وْنِعْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ مْعَاكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index