Search form

فِلِيمُونْ 1:10

10نْأَكِّدْ عْلِيكْ فِيمَا يْخُصْ وِلْدِي أُونُسِيمُوسْ الِّي وَلَّى وِلْدِي وْآنَا مَرْبُوطْ بِالسْلاَسِلْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index