Search form

الرُّؤْيَا 1

المْقَدْمَة

1هَاذِي هِيَ الرُّؤْيَا الِّي عْطَاهَا اللهْ لْيَسُوعْ المَسِيحْ بَاشْ يْوَرِّي لِلخُدَّامْ مْتَاعُو الحَاجَاتْ الِّي لاَزِمْ تْصِيرْ عْلَى قْرِيبْ، وِكْشِفْهَا كِبْعَثْ المَلاَكْ مْتَاعُو لِلخَادِمْ مْتَاعُو يُوحَنَّا، 2الِّي شْهِدْ عْلَى كِلْمِةْ اللهْ وِشْهَادِةْ يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي شَافْهَا الكُلْهَا. 3صَحَّة لِيهْ الِّي يَقْرَى كْلاَمْ النُّبُوءَة قُدَّامْ النَّاسْ، وْصَحَّة لِيهُمْ الِّي يِسْمْعُوهَا وِيْطِيعُوا المَكْتُوبْ فِيهَا عْلَى خَاطِرْ الوَقْتْ قْرُبْ.

السَّلاَمْ لِلكَنَايِسْ السَّبْعَة

4مِنْ يُوحَنَّا لِلكَنَايِسْ السَّبْعَة الِّي فِي مَنْطِقْةْ أَسِيَّة. النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ عْلِيكُمْ مِنْ عِنْدْ المُوجُودْ تَوَّا وِلِّي كَانْ مُوجُودْ وِلِّي هُوَ جَايْ، وْمِالأَرْوَاحْ السَّبْعَة الِّي قُدَّامْ عَرْشُو، 5وْمِنْ يَسُوعْ المَسِيحْ الشَّاهِدْ الأَمِينْ أَوِّلْ مِنْ قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى وْمَلِكْ المُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ. الِّي حَبّْنَا وْحَرِّرْنَا مِنْ ذْنُوبْنَا بْدَمُّو، 6وِعْمَلْ مِنَّا مَمْلْكَة مْتَاعْ كُهَّانْ للهْ بُوهْ، المَجْدْ وِالسُّلْطَة لِيهْ لِلأَبَدْ. آمِينْ.

7هَاوْ جَايْ مْعَ السْحَابْ!

بَاشْ تْشُوفُو كُلْ عِينْ

حَتَّى الِّي ضَرْبُوهْ بِالأَرْمَاحْ،

عْرُوشَاتْ الأَرْضْ الكُلْهَا، تْنَوِّحْ عْلِيهْ.

إِي نْعَمْ، آمِينْ.

8- يْقُولْ الرَّبْ الإِلاَهْ: «آنَا الأَلِفْ وِاليَاءْ» المُوجُودْ تَوَّا وِلِّي كَانْ مُوجُودْ وِلِّي هُوَ جَايْ القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء.

كِيفَاشْ بْدَاتْ الرُّؤْيَا

9آنَا يُوحَنَّا، خُوكُمْ وِشْرِيكُّمْ فِي المِحْنَة وِالمَمْلْكَة وِالصَّبْرْ فِي يَسُوعْ، كُنْتْ فِي الجَزِيرَة الِّي إِسْمْهَا بَطْمُسْ عْلَى خَاطِرْ كِلْمِةْ اللهْ وِشْهَادِةْ يَسُوعْ، 10كُنْتْ فِي الرُّوحْ فِي يُومْ الرَّبْ، يَاخِي سْمَعْتْ صُوتْ وْرَايَا، قْوِي كِيفْ صُوتْ البُوقْ 11يْقُولْ: «إِكْتِبْ الشَّيْء الِّي تْشُوفُو فِي كْتَابْ وْأَبْعْثُو لِلسَّبْعَة كَنَايِسْ هَاذُمْ: أَفَسُسْ وْسِمِيرْنَةَ وْبَرْغامُسَ وْثِيَاتِيرَا وْسَارْدِسْ وْفِيلاَدَلْفْيَةَ وْلاَوْدُكِيَّةَ.»

12تْلَفِّتّْ بَاشْ نْشُوفْ شْكُونْ الِّي يْكَلِّمْ فِيَّ، يَاخِي شُفْتْ سَبْعَة فْنَارَاتْ ذْهَبْ 13- دَايْرِينْ بْوَاحِدْ يِشْبِهْ لْإِبْنْ الإِنْسَانْ، لاَبِسْ جِبَّة طْوِيلَة، وْمِتْحَزِّمْ بِحْزَامْ ذْهَبْ عْلَى سِدْرُو، 14وْشَعْرُو وْرَاسُو أَبْيِضْ كِيفْ الصُّوفْ الأَبْيِضْ وِلاَّ الثِّلْجْ، وْعِينِيهْ كِيفْ النَّارْ الشَّاعْلَة، 15- وْرِجْلِيهْ كِيفْ النْحَاسْ الِّي مْسَخِّنْ فِي النَّارْ وْمَصْقُولْ، وْصُوتُو كِيفْ الصُّوتْ القْوِي مْتَاعْ المَاء. 16- وْفِي يِدُّو اليْمِينْ سَبْعَة نْجُومْ، وْخَارِجْ مِنْ فُمُّو سِيفْ مَاضِي مِالشِّيرْتِينْ، وْوِجْهُو كِيفْ الشَّمْسْ فِي قَلْبْ السْمَاءْ

17- وْوَقْتِلِّي شُفْتُو طُحْتْ قُدَّامْ سَاقِيهْ كِيفْ المِيتْ، حَطْ عْلِيَّ يِدُّو اليْمِينْ وْقَالْ: «مَا تْخَافِشْ، آنَا الأُوِّلْ وِالإِخِّرْ، 18آنَا الحَيْ! كُنْتْ مِيتْ، وْهَانِي حَيْ لِلأَبَدْ. عِنْدِي مْفَاتِحْ المُوتْ وِالهَاوْيَة. 19إِمَّالاَ إِكْتِبْ الِّي شُفْتُو، وِلِّي تْشُوفْ فِيهْ تَوَّا، وِلِّي بَاشْ يَاقَعْ بَعْدْ الحَاجَاتْ هَاذُمْ. 20آمَا كَانِكْ عْلَى السَّبْعَة نْجُومْ الِّي تْشُوفْ فِيهُمْ فِي يِدِّي اليْمِينْ وِالسَّبْعَة فْنَارَاتْ ذْهَبْ، رَاهُمْ السَّبْعَة نْجُومْ هُومَا المْلاَيْكَة مْتَاعْ السَّبْعَة كَنَايِسْ، وِالسَّبْعَة فْنَارَاتْ هُومَا السَّبْعَة كَنَايِسْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index