Search form

الرُّؤْيَا 10

المَلاَكْ وِالكْتَابْ الصْغِيرْ

1وِمْبَاعِدْ شُفْتْ مَلاَكْ آخَرْ قْوِي نَازِلْ مِالسْمَاءْ فِي سْحَابَة، وْفُوقْ رَاسُو قَوْسْ قُزَحْ، وْوِجْهُو كِيفْ الشَّمْسْ وْسَاقِيهْ كِيفْ زُوزْ عْرُصْ مْتَاعْ نَارْ، 2وْعِنْدُو كْتَابْ صْغِيرْ فِي يِدُّو مَحْلُولْ. وْحَطْ سَاقُو اليْمِينْ عْلَى البْحَرْ وْسَاقُو اليْسَارْ عْلَى البَرْ. 3وْصَاحْ بْصُوتْ عَالِي كِيفْ مَا يِزْهِرْ الصِّيدْ، يَاخِي تِسْمَعْ صُوتْ الرْعُودْ السَّبْعَة 4وْوَقْتِلِّي نُطْقُوا الرْعُودْ السَّبْعَة حَضِّرْتْ رُوحِي بَاشْ نِكْتِبْ يَاخِي سْمَعْتْ صُوتْ مِالسْمَاءْ يْقُلِّي: «إِخْتِمْ الشَّيْء الِّي نُطْقُوا بِيهْ الرْعُودْ السَّبْعَة وْمَا تِكْتْبُوشْ!»

5- وِالمَلاَكْ الِّي شُفْتُو وَاقِفْ عْلَى البْحَرْ وِالبَرْ هَزْ يِدُّو لِلسْمَاء 6وِحْلِفْ بِالحَيْ لِلأَبَدْ، الِّي خْلَقْ السْمَاءْ وِلِّي فِيهَا، وِالأَرْضْ وِلِّي فِيهَا، وِالبْحَرْ وِلِّي فِيهْ، إِنُّو حَتَّى شَيْء مَا يِتْأَجِّلْ. 7آمَا كِيْجِي الوَقْتْ الِّي بَاشْ يْنَادِي فِيهْ المَلاَكْ السَّابِعْ بِالبُوقْ مْتَاعُو وْوَقْتِلِّي هُوَ يْحَضِّرْ فِي رُوحُو بَاشْ يُنْفُخْ تَمْ السِّرْ مْتَاعْ اللهْ كِيمَا بَشِّرْ بِيهْ عَبِيدُو الأَنْبِيَاءْ.

8وِالصُّوتْ الِّي سْمَعْتُو مِالسْمَاءْ، كَلِّمْنِي مَرَّة أُخْرَى وْقَالْ: «إِمْشِي، خُوذْ الكْتَابْ المَحْلُولْ الِّي فِي يِدْ المَلاَكْ الِّي وَاقِفْ عْلَى البْحَرْ وِالبَرْ.» 9- إِمَّالاَ مْشِيتْ لِلمَلاَكْ وْقُتْلُو: «أَعْطِينِي الكْتَابْ الصْغِيرْ.» يَاخِي قَالِّي: «خُوذُوا وْكُولُو وْبِشْ يْكُونْ مُرْ فِي مَعْدْتِكْ آمَا فِي فُمِّكْ بَاشْ يْكُونْ حْلُو كِيفْ العْسَلْ.» 10وِخْذِيتْ الكْتَابْ الصْغِيرْ مِنْ يِدْ المَلاَكْ وِكْلِيتُو، وْكَانْ حْلُو فِي فُمِّي كِيفْ العْسَلْ، آمَا بَعْدْ مَا كْلِيتُو وَلَّى مُرْ فِي مَعْدْتِي.

11- وْقَالُولِي: «لاَزْمِكْ تِتْنَبَّأْ مَرَّة أُخْرَى عْلَى بَرْشَة شْعُوبْ وْأُمَمْ وْلُغَاتْ وْمُلُوكْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index