Search form

الرُّؤْيَا 11

الزُّوزْ شْهُودْ

1- وْتِعْطَاتْلِي قَصْبَة كِيفْ العْصَا وِتْقَالِّي: «قُومْ! قِيسْ الهَيْكِلْ مْتَاعْ اللهْ وِالمَذْبَحْ وْإِحْسِبْ الِّي سَاجْدِينْ الغَادِي. 2- آمَا السَّاحَة البَرَّانِيَّة مْتَاعْ الهَيْكِلْ خَلِّيهَا مَا تْقِيسْهَاشْ عْلَى خَاطِرْهَا تِعْطَاتْ لِلأُمَمْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ بْرَبِّي وْبِشْ يْعَفّْسُوا المْدِينَة المُقَدّْسَة لْمُدِّةْ ثْنِينْ وْأَرْبْعِينْ شْهَرْ. 3وْبِشْ نَعْطِي السُّلْطَة لِلزُّوزْ شْهُودْ مْتَاعِي بَاشْ يِتْنَبّْأُوا أَلْفْ وْمِيتِينْ وْسِتِّينْ يُومْ وْهُومَا لاَبْسِينْ الشْكَايِرْ.»

4- وْهَاذُومَا هُومَا الزُّوزْ زِيتُونَاتْ وِالزُّوزْ مْنَارَاتْ الوَاقْفِينْ قُدَّامْ الرَّبْ مْتَاعْ الأَرْضْ. 5- إِذَا كَانْ وَاحِدْ حَاوِلْ بَاشْ يْضُرّْهُمْ، تُخْرُجْ نَارْ مِنْ افَّامْهُمْ وْتَاكُلْ الأَعْدَاءْ مْتَاعْهُمْ. إِذَا كَانْ أَيْ وَاحِدْ يْحِبْ يْضُرّْهُمْ رَاهُو يِلْزْمُو يِتْقْتَلْ هَكَّا. 6- وْعَنْدْهُمْ سُلْطَة بَاشْ يْسَكّْرُوا السْمَاءْ، بَاشْ المْطَرْ مَا تْصُبِّشْ فِي النْهَارَاتْ الِّي يِتْنَبّْأُوا فِيهُمْ، وْعَنْدْهُمْ سُلْطَة عْلَى المَاء بَاشْ يْرُدُّوهْ دَمْ وْبَاشْ يْهَبّْطُوا المْصَايِبْ الكُلْهَا عْلَى الأَرْضْ وَقْتِلِّي يْحِبُّوا. 7- وْوَقْتِلِّي يْكَمّْلُوا الشّْهَادَة مْتَاعْهُمْ يْجِي الوَحْشْ الِّي خَارِجْ مِالهَاوْيَة وْيِتْعَارِكْ مْعَاهُمْ وْيِغْلِبْهُمْ وْيُقْتُلْهُمْ. 8- وْتَبْقَى بْدُونَاتْهُمْ فِي السَّاحَة مْتَاعْ المْدِينَة العْظِيمَة وِينْ رَبّْهُمْ مَاتْ مَصْلُوبْ وْهِيَ فِي اللُّغَة مْتَاعْ الرُّوحْ تِتْسَمَّى سَدُومْ وِلاَّ مَصْرْ. 9وِالنَّاسْ مِنْ كُلْ شَعْبْ وْعَرْشْ وْلُغَة وْأُمَّة يُخْزْرُوا لِبْدُونَاتْهُمْ لْمُدِّةْ ثْلاَثَة أَيَّامْ وْنُصْفْ، وْمَا خَلاَّوْشْ حَتَّى وَاحِدْ يْحُطّْهُمْ فِي قْبَرْ. 10وِالنَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا بَاشْ يِشْمْتُوا فِيهُمْ وْيَفْرْحُوا وْيَعْطِيوْ هْدَايَا لِبْعَضْهُمْ عْلَى خَاطِرْ الزُّوزْ أَنْبِيَاءْ هَاذُومَا عَذّْبُوا النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا بَرْشَة.

11- وْبَعْدْ ثْلاَثَة أَيَّامْ وْنُصْفْ دْخَلْ فِيهُمْ رُوحْ حَيَاةْ مِنْ عِنْدْ اللهْ وْوُقْفُوا عْلَى سَاقِيهُمْ. وِالنَّاسْ الِّي يُخْزْرُولْهُمْ خَافُوا بَرْشَة، 12- وْسَمْعُوا صُوتْ عَالِي مِالسْمَاءْ يْقُولِلْهُمْ: «أَطْلْعُوا لِهْنَا» وْطَلْعُوا لِلسْمَاء فِي سْحَابَة وْأَعْدَاءْهُمْ يُخْزْرُولْهُمْ. 13وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا وْقَعْ زِلْزَالْ كْبِيرْ وْطَاحْ عْشُرْ المْدِينَة وْسَبْعَة آلاَفْ بَشَرْ قْتَلْهُمْ الزِّلْزَالْ، وِالبْقِيَّة تْرِعْبُوا وْمَجّْدُوا إِلاَهْ السْمَاءْ. 14الوِيلْ الثَّانِي فَاتْ، وْهَاوْ الوِيلْ الثَّالِثْ جَايْ عْلَى قْرِيبْ.

البُوقْ السَّابِعْ

15- وْنَادَى المَلاَكْ السَّابِعْ فِي البُوقْ مْتَاعُو، وْكَانِتْ ثَمَّة أَصْوَاتْ عَالْيَة فِي السْمَاءْ تْقُولْ:

المَمْلْكَة مْتَاعْ الدِّنْيَا وَلاَّتْ مْتَاعْ رَبّْنَا وِمْتَاعْ مَسِيحُو،

وْهُوَ بَاشْ يِمْلِكْ لِلأَبَدْ.

16وْرُكْعُوا الأَرْبْعَة وْعِشْرِينْ شِيخْ الِّي قَاعْدِينْ قُدَّامْ اللهْ عْلَى عْرُوشَاتْهُمْ وْهَبْطُوا عْلَى وْجُوهْهُمْ وْسِجْدُوا للهْ 17وْهُومَا يْقُولُوا:

نُشْكْرُوكْ يَا الرَّبْ الإِلاَهْ

القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء

الِّي مُوجُودْ تَوَّا

وِلِّي كُنْتْ مُوجُودْ قْبَلْ

رَاكْ ظَهِّرْتْ قُدْرْتِكْ العْظِيمَة وِبْدِيتْ تِمْلِكْ.

18- الشْعُوبْ تْغَشَشُوا وِالغَضَبْ مْتَاعِكْ جَا

وِالوَقْتْ الِّي تُحْكُمْ فِيهْ عْلَى المُوتَى جَا

وِتْجَازِي الخُدَّامْ مْتَاعِكْ وْأَنْبِيَاءِكْ وِالقِدِّيسِينْ مْتَاعِكْ

وِالكْبَارْ وِالصْغَارْ الِّي يْخَافُوا إِسْمِكْ،

وِادَّمِّرْ الِّي يْدَمّْرُوا فِي الأَرْضْ.

19- وِمْبَاعِدْ تْحَلْ الهَيْكِلْ مْتَاعْ اللهْ فِي السْمَاءْ، وِظْهُرْ تَابُوتْ العَهْدْ فِي الهَيْكِلْ، وْجَاتْ بْرُوقْ وْأَصْوَاتْ وِرْعُودْ وِزْلاَزِلْ، وْبَرْشَة تَبْرُورِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index