Search form

الرُّؤْيَا 11:2

2 آمَا السَّاحَة البَرَّانِيَّة مْتَاعْ الهَيْكِلْ خَلِّيهَا مَا تْقِيسْهَاشْ عْلَى خَاطِرْهَا تِعْطَاتْ لِلأُمَمْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ بْرَبِّي وْبِشْ يْعَفّْسُوا المْدِينَة المُقَدّْسَة لْمُدِّةْ ثْنِينْ وْأَرْبْعِينْ شْهَرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index