Search form

الرُّؤْيَا 11:6

6 وْعَنْدْهُمْ سُلْطَة بَاشْ يْسَكّْرُوا السْمَاءْ، بَاشْ المْطَرْ مَا تْصُبِّشْ فِي النْهَارَاتْ الِّي يِتْنَبّْأُوا فِيهُمْ، وْعَنْدْهُمْ سُلْطَة عْلَى المَاء بَاشْ يْرُدُّوهْ دَمْ وْبَاشْ يْهَبّْطُوا المْصَايِبْ الكُلْهَا عْلَى الأَرْضْ وَقْتِلِّي يْحِبُّوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index