Search form

الرُّؤْيَا 12

المْرَا وِالتِّنِّينْ

1وْظُهْرِتْ أَمَارَة عْجِيبَة فِي السْمَاءْ: مْرَا لاَبْسَة الشَّمْسْ، وِالقَمْرَة تَحْتْ سَاقِيهَا، وْفُوقْ رَاسْهَا تَاجْ فِيهْ ثْنَاشِنْ نِجْمَة. 2- وْكَانِتْ حِبْلَى وِتْصِيحْ مِالوْجَايِعْ مْتَاعْ الوْلاَدَة وْتِتْوَجَّعْ بَاشْ تُولِدْ.

3- وْظُهْرِتْ أَمَارَة أُخْرَى فِي السْمَاءْ: تِنِّينْ أَحْمَرْ عَنْدُو سَبْعَة رُوسْ وْعَشْرَة قْرُونْ وْفُوقْ الرُّوسْ هَاذُوكُمْ سَبْعَة تِيجَانْ، 4- وِجْبِدْ بْذِيلُو ثْلُثْ نْجُومْ السْمَاءْ وْطَيِّحْهُمْ عْلَى الأَرْضْ. وِوْقُفْ التِّنِّينْ قُدَّامْ المْرَا الِّي كَانِتْ بَاشْ تُولِدْ بَاشْ يِبْلَعْ وِلْدْهَا كِيِتْوْلِدْ. 5- وْجَابِتْ وْلِدْ وْهُوَ الِّي بَاشْ يُحْكُمْ فِي الشْعُوبْ الكُلْ بِعْصَا حْدِيدْ، آمَا وِلْدْهَا تِخْطَفْ وِتْهَزْ بِحْذَا اللهْ وْعَرْشُو، 6وِالمْرَا هَرْبِتْ لِلخْلاَء وِينْ اللهْ حَضّْرِلْهَا بْلاَصَة وْبِشْ يِتْلْهَى بِيهَا لْمُدِّةْ أَلْفْ وْمِيتِينْ وْسِتِّينْ يُومْ.

7- وْوُقْعُتْ حَرْبْ فِي السْمَاءْ بِينْ مِيخَائِيلْ وِالمْلاَيْكَة مْتَاعُو وْبِينْ التِّنِّينْ، يَاخِي التِّنِّينْ وِالمْلاَيْكَة مْتَاعُو حَارْبُوهُمْ، 8آمَا التِّنِّينْ ضْعُفْ بَرْشَة وْمَا عَادِشْ عِنْدْهُمْ حَتَّى بْلاَصَة فِي السْمَاءْ. 9- وْطَاحْ التِّنِّينْ العْظِيمْ الُّوطَا، هَاكَا اللَّفْعَى القْدِيمَة الِّي تِتْسَمَّى بْلِيسْ وِالشِّيطَانْ، الِّي يِخْدَعْ فِي النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا الكُلْهَا، طَاحْ فِي الأَرْضْ وِالمْلاَيْكَة مْتَاعُو طَاحُوا مْعَاهْ.

10- وِسْمَعْتْ صُوتْ عَالِي فِي السْمَاءْ يْقُولْ: «تَمْ الخَلاَصْ وِالقُوَّة وِالمُلْكْ مْتَاعْ إِلاَهْنَا وِالسُّلْطَة مْتَاعْ مَسِيحُو، عْلَى خَاطِرْ الِّي يِتْهِمْ فِي خْوَاتْنَا تِرْمَى الُّوطَا، هَاكَا الِّي يِتْهِمْ فِيهُمْ قُدَّامْ اللهْ نْهَارْ وْلِيلْ. 11وْهُومَا غَلْبُوهْ بْدَمْ الخَرُوفْ وِبْكِلْمِةْ الشّْهَادَة مْتَاعْهُمْ، وْكَانُوا مُسْتْعَدِّينْ بَاشْ يْضَحُّوا بِحْيَاتْهُمْ وِيْمُوتُوا. 12- إِمَّالاَ أَفْرْحِي يَا السْمَاءْ وْأَفْرْحُوا يَلِّي سَاكْنِينْ فِيهَا! يَا وِيلُو البَرْ وِالبْحَرْ. رَاهُو بْلِيسْ هْبَطِّلْكُمْ وْهُوَ مِتْغَشِشْ بَرْشَة عْلَى خَاطْرُو يَعْرِفْ الِّي أَيَّامَاتُو قْصَارْ.»

13وْكِشَافْ التِّنِّينْ رُوحُو تِرْمَى لُوطَا فِي الأَرْضْ، وَلَّى يْحَاوِزْ فِي المْرَا الِّي جَابِتْ الوْلَدْ، 14- آمَا المْرَا تِعْطَاوْلْهَا الزُّوزْ جْوَانِحْ مْتَاعْ النِّسْرْ الكْبِيرْ بَاشْ تُهْرُبْ مِاللَّفْعَى لِلخْلاَء، لِلبْلاَصَة وِينْ بَاشْ يِتْلْهَاوْ بِيهَا لْمُدَّة مِالزْمَانْ وِلْمُدْتِينْ وْنُصْفْ بْعِيدْ عْلَى اللَّفْعَى. 15وْخَرّْجِتْ اللَّفْعَى مَاء كِيفْ الوَادْ مِنْ فُمّْهَا جْرَى وْرَاء المْرَا بَاشْ يْهِزّْهَا. 16آمَا الأَرْضْ مَنّْعِتْ المْرَا، وْحَلِّتْ فُمّْهَا وْبِلْعِتْ الوَادْ الِّي خَرّْجُو التِّنِّينْ مِنْ فُمّْهَا. 17وِتْغَشِشْ التِّنِّينْ عْلَى المْرَا وِمْشَى يْحَارِبْ فِي ذُرِّيِّتْهَا البَاقِينْ الِّي يَعْمْلُوا بِالوْصَايَا مْتَاعْ اللهْ وِلِّي عِنْدْهُمْ شْهَادِةْ يَسُوعْ، 18وِوْقُفْ عْلَى الرْمَلْ مْتَاعْ البْحَرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index