Search form

الرُّؤْيَا 13

الزُّوزْ وُحُوشْ

1- وِمْبَاعِدْ شُفْتْ وَحْشْ خَارِجْ مِالبْحَرْ، وْعِنْدُو عَشْرَة قْرُونْ وْسَبْعَة رُوسْ وِالقْرُونْ فُوقْهُمْ عَشْرَة تِيجَانْ وِالرُّوسْ فُوقْهُمْ أَسَامِي مْتَاعْ كُفْرْ. 2وِالوَحْشْ الِّي شُفْتُو كَانْ كِيفْ النِّمْرْ، وْعِنْدُو سَاقِينْ كِيفْ سَاقِينْ الدِّبْ وْفُمْ كِيفْ فُمْ الصِّيدْ. وِالتِّنِّينْ عْطَاهْ القُوَّة مْتَاعُو وِالعَرْشْ مْتَاعُو وْسُلْطَة كْبِيرَة. 3وِظْهُرْ وَاحِدْ مِالرُّوسْ مْتَاعُو كَإِنُّو مَجْرُوحْ جُرْحْ مْتَاعْ مُوتْ آمَا تِشْفَى مِنْ جُرْحُو، وِالأَرْضْ الكُلْهَا تْعَجّْبِتْ وِمْشَاوْ يْتَبّْعُوا فِي الوَحْشْ. 4وِالنَّاسْ سِجْدُوا لِلتِّنِّينْ عْلَى خَاطْرُو عْطَى السُّلْطَة مْتَاعُو لِلوَحْشْ، وْسِجْدُوا لِلوَحْشْ وْقَالُوا: «شْكُونُو الِّي كِيفْ الوَحْشْ؟ وِشْكُونُو الِّي يْنَجِّمْ يْحَارْبُو؟»

5- وْتِعْطَى لِلوَحْشْ فُمْ يَنْطِقْ بِكْلاَمْ مْتَاعْ تَكَبُّرْ وْكُفْرْ، وْتِعْطَاتْلُو سُلْطَة بَاشْ يُحْكُمْ ثْنِينْ وْأَرْبْعِينْ شْهَرْ. 6حَلْ فُمُّو وِكْفَرْ بْرَبِّي، كْفَرْ بْإِسْمُو وْبِيتُو وْبِلِّي سَاكْنِينْ فِي السْمَاءْ. 7وْتِعْطَالُو إِنُّو يْحَارِبْ القِدِّيسِينْ وْيِغْلِبْهُمْ، وْتِعْطَاتْلُو السُّلْطَة عْلَى كُلْ عَرْشْ وْشَعْبْ وْلُغَة وْأُمَّة، 8وْيِسْجْدُولُو الِّي سَاكْنِينْ فِي الأَرْضْ الكُلْهُمْ، كُلْ وَاحِدْ إِسْمُو مَا تِكْتِبْشْ فِي كْتَابْ الحَيَاةْ مْتَاعْ الخَرُوفْ الِّي تِذْبَحْ قْبَلْ مَا تِتْخْلَقْ الدِّنْيَا.

9- الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ وِيْحِبْ يِسْمَعْ، خَلِّيهْ يِسْمَعْ!

10- إِذَا كَانْ وَاحِدْ مَكْتُوبْلُو بَاشْ يُدْخُلْ الحَبْسْ،

رَاهُو بَاشْ يُدْخُلْ الحَبْسْ،

وِلِّي مَكْتُوبْلُو بَاشْ يِتْقْتَلْ بْسِيفْ،

رَاهُو بَاشْ يِتْقْتَلْ بْسِيفْ.

هْنَا يُظْهُرْ الصَّبْرْ وِالإِيمَانْ مْتَاعْ القِدِّيسِينْ.

11وِمْبَاعِدْ شُفْتْ وَحْشْ آخَرْ طَالِعْ مِالأَرْضْ، وْعِنْدُو زُوزْ قْرُونْ كِيفْ قْرُونْ الخَرُوفْ، آمَا يِتْكَلِّمْ كِيفْ التِّنِّينْ. 12وِاسْتَعْمِلْ السُّلْطَة الكُلْهَا مْتَاعْ الوَحْشْ الأُوِّلْ قُدَّامُو، وْخَلَّى الأَرْضْ وِلِّي سَاكْنِينْ فِيهَا يِسْجْدُوا لِلوَحْشْ الأُوِّلْ الِّي تِشْفَى مِالجُرْحْ الِّي يُقْتُلْ، 13وِعْمَلْ مُعْجْزَاتْ كْبِيرَة وْخَلَّى حَتَّى النَّارْ تِنْزِلْ مِالسْمَاءْ عْلَى الأَرْضْ قُدَّامْ عِينِينْ النَّاسْ، 14- وْخْدَعْ الِّي سَاكْنِينْ فِي الأَرْضْ بِالمُعْجْزَاتْ الِّي تِعْطَاوْلُو بَاشْ يَعْمِلْهُمْ قُدَّامْ الوَحْشْ. وِأْمَرْهُمْ الِّي سَاكْنِينْ فِي الأَرْضْ بَاشْ يَعْمْلُوا تَصْوِيرَة لِلوَحْشْ الِّي جَرْحُو السِّيفْ آمَا رْجَعْ حَيْ 15- وْتِعْطَالُو انُّو يَعْطِي رُوحْ لِلتَّصْوِيرَة مْتَاعْ الوَحْشْ حَتَّى لِينْ هِيَ بِيدْهَا وَلاَّتْ تِتتْكَلِّمْ، وِيْخَلِّي الِّي مَا سِجْدُوشْ لِلتَّصْوِيرَة مْتَاعْ الوَحْشْ يِتْقَتْلُوا، 16وِيْخَلِّي النَّاسْ الكُلْهُمْ، صْغَارْ وِكْبَارْ، غُنْيَا وْفُقَرَاءْ، عَبِيدْ وْأَحْرَارْ، بَاشْ يْحُطُّوا أَمَارَة عْلَى يِدّْهُمْ اليْمِينْ وِلاَّ عْلَى جْبِينْهُمْ، 17بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ لاَ يْنَجِّمْ يْبِيعْ وِلاَّ يِشْرِي إِلاَّ إِذَا كَانْ عَنْدُو الأَمَارَة، الِّي هِيَ إِسْمْ الوَحْشْ وِلاَّ العْدَدْ مْتَاعْ إِسْمُو. 18وِالشَّيْء هَاذَا لاَزْمُو حِكْمَة: وِلِّي هُوَ ذْكِي تَوْ يْطَلِّعْ العْدَدْ مْتَاعْ إِسْمْ الوَحْشْ. عْلَى خَاطْرُو عْدَدْ مْتَاعْ إِنْسَانْ. رَاهُو سِتَّة مْيَة وْسِتَّة وْسِتِّينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index