Search form

الرُّؤْيَا 14:3

3وْهُومَا يْغَنِّيوْ فِي غْنَايَة جْدِيدَة قُدَّامْ العَرْشْ وْقُدَّامْ المَخْلُوقَاتْ الحَيَّة الأَرْبْعَة وْقُدَّامْ الشْيُوخْ، وْحَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يِتْعَلِّمْ الغْنَايَة هَاذِيكَا كَانْ المْيَا وِالأَرْبْعَة وْأَرْبْعِينْ أَلْفْ الِّي تِفْدَاوْ مِالأَرْضْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index